Soạn thảo hợp đồng thuê máy in cập nhật thủ tục 2020

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc các doanh nghiệp đã thành lập lâu nhưng quy mô nhỏ, nguồn vốn thấp thì thường hạn chế trong việc đầu tư mua sắm các thiết bị văn phòng mới, điển hình máy in. Thay vào đó các doanh nghiệp có thể thuê máy in ở các nhà cung cấp thiết bị văn phòng. Việc này có thể tiết kiệm được chi phí. Không chỉ đối với doanh nghiệp mà ngay cả các cá nhân khi không đủ tài chính để mua máy in mới thì họ hoàn toàn có thể đi thuê và sử dụng trong một khoảng thời gian tùy vào mục đích cá nhân. Và để đảm bảo được quyền lợi, trách nhiệm, tránh những tranh cãi của các bên (bên thuê-bên cho thuê), các bên ký kết với nhau hợp đồng thuê máy in hoặc hợp đồng thuê máy.

1. Hợp đồng cho thuê máy in

Máy in là một loại tài sản vì vậy chủ sở hữu máy in có các quyền sở hữu đối với máy in. Một trong những quyền được pháp luật dân sự ghi nhận đó là quyền chiếm hữu và sử dụng đối với tài sản.

Điều 188-BLDS 2015 quy định về Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự: “1. Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch”

Điều 189-BLDS 2015 quy định về Quyền sử dụng: “…. Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật”

Như vậy: Hợp đồng cho thuê máy in là hợp đồng được ký kết giữa các bên (bên cho thuê và bên thuê) về việc chuyển quyền chiếm hữu, quyền sử dụng đối với tài sản – máy in theo mục đích và nội dung đã được thỏa thuận. Hợp đồng cho thuê máy in là căn cứ xác lập việc chuyển quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và không dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản giữa các bên. Vì vậy sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên cho thuê có quyền sử dụng máy in và được chuyển quyền chiếm hữu cho người khác nhưng phải có sự đồng ý của bên cho thuê (Lưu ý: Việc chuyển quyền chiếm hữu máy in cho một bên thứ ba, cần có sự xác nhận bằng văn bản giữa các bên, tránh phát sinh tranh chấp từ việc chuyển quyền)

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cho thuê máy in

Pháp luật dân sự Việt Nam luôn tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên trong giao dịch dân sự, trong hợp đồng theo nguyên tắc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Về hợp đồng cho thuê tài sản – máy in, rừ trường hợp có thoả thuận khác thì các bên (bên cho thuê và bên thuê) có các quyền và nghĩa vụ sau đây theo quy định tại tiểu mục 1 – mục 5- BLDS 2015.

Đối với bên cho thuê:

 • Bên cho thuê có nghĩa vụ giao máy in cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê đã ký kết với bên thuê;
 • Bên cho thuê máy in phải bảo đảm cho bên thuê về quyền chiếm hữu và sử dụng máy in. Máy in cho thuê phải thuộc quyền sở hữu của bên cho thuê,  không bị tranh chấp bởi bên thứ ba liên quan trong thời gian thuê;
 • Bên cho thuê máy in bảo đảm máy in cho thuê phù hợp với mục đích sử dụng của bên thuê.
 • Bên cho thuê máy in có trách nhiệm bảo dưỡng và sửa chữa máy in cho thuê trong thời gian cho thuê. Trong trường hợp việc sửa chữa, bảo dưỡng kéo dài không có hiệu quả làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của bên thuê. Hai bên thỏa thuận để có phương án xử lý phù hợp như: giảm giá cho thuê máy in, kéo dài thời gian cho thuê để bên thuê đạt được mục đích thuê.
 • Bên cho thuê có quyền nhận tiền cho thuê theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Bên cho thuê có quyền nhận lại máy in cho thuê khi kết thúc thời hạn cho thuê. Trong trường hợp máy in cho thuê bị mao hòn quá nhiều so với định mức ban đầu, bên cho thuê 

Đối với bên thuê:

 • Bên thuê có quyền chiếm hữu và sử dụng máy in theo hợp đồng cho thuê và theo quy định của pháp luật. 
 • Bên thuê có nghĩa vụ giữ gìn và bảo quản máu in trong thời hạn thuê và trả lại máy in đó cho bên cho thuê khi hết thời hạn;
 • Bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa máy in khi cần thiết; nếu bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê có thể tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê và yêu cầu bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bảo dưỡng, sửa chữa đó;
 • Không được bán, cho thuê lại máy in đã thuê khi chưa có sự đồng ý của bên cho thuê.

3. Nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê máy in

Hợp đồng cho thuê máy in sẽ có các nội dung sau đây:

 • Nội dung của hợp đồng: Hợp đồng khi soạn phải thể hiện rõ được mục đích giao kết hợp đồng của hai bên. Những yêu cầu về máy in từ phía bên thuê và những yêu cầu về phí cho thuê từ bên cho thuê. Hợp đồng mô tả cụ thể về máy in cho thuê
 • Phí cho thuê máy in và phương thức thanh toán.
 • Quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê (như hướng dẫn phía trên)
 • Quyền, nghĩa vụ của bên thuê (như hướng dẫn phía trên)
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng cho thuê máy in có thời gian theo thỏa thuận của hai bên. Trong trường hợp một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thòi giạn, phải thông báo cho bên còn lại để thống nhất phương án xử lý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp không có thỏa thuận sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật.

4. ACC GROUP là công ty chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng

Trình tự thực hiện của ACC Group như sau:

 • Thu thập thông tin khách hàng để tiến hàng tư vấn cụ thể và chi tiết;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC soạn thảo hồ sơ;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Trao đổi, tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng cho thuê máy in cập nhật quy định 2020.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật