Soạn thảo hợp đồng thuê giàn giáo cập nhật thủ tục 2020

Giàn giáo là thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong các công trình xây dựng. Không phụ thuộc vào quy mô của công trình xây dựng, dù lớn hay bé thì việc sử dụng giàn giáo là không thể thiếu. Đặc biệt là đối với các nhà thầu, thay vì mua toàn bộ các giàn giáo để phục vụ trong các dự án, thì các nhà thầu có thể giao kết Hợp đồng thuê giàn giáo với các bên cung cấp vật liệu xây dựng. Sau đây ACC GROUP sẽ đưa ra những hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng thuê giàn giáo cập nhật thủ tục 2020.

1. Luật áp dụng

Giàn giáo là một loại tài sản theo quy định theo quy định tại điều 105-BLDS2015 về tài sản. Như vậy hợp đồng cho thuê giàn giáo sẽ được áp dụng các quy định chung về hợp đồng cho thuê tài sản tại bộ luật này. Tuy nhiên đối với các hợp đồng cho thuê giàn giáo xây dựng, sẽ có những đặc thù riêng và còn được áp dụng các quy định của luật chuyên ngành như Luật xây dựng 2014.

2. Hợp đồng thuê giàn giáo

Hợp đồng cho thuê giàn giáo mang bản chất là hợp đồng cho thuê tài sản. Hợp đồng này được thiết lập giữa hai bên chủ thể hợp đồng là bên cho thuê và bên thuê về việc thuê giàn giáo để sử dụng có mục đích trong một khoảng thời gian và có trả tiền thuê. Và hợp đồng thuê giàn giáo không dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản là giàn giáo của bên cho thuê. Khi hợp đồng được xác lập thì mỗi bên chuyển giao cho nhau những lợi ích, trong đó bên cho thuê chuyển giao quyền sử dụng giàn giáo và bên thuê chuyển giao cho bên thuê một số tiền (được gọi là tiền thuê)

Hợp đồng thuê giáo có thể được xác lập bằng ba hình thức là văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể. Tùy thuộc vào mối quan hệ các bên chủ thể, thời gian thuê mà các bên có thể lựa chọn hình thức của hợp đồng. Tuy nhiên, các bên nên lựa chọn hình thức bằng văn bản có đầy đủ chữ ký để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích của mình, cũng như là căn cứ trong giải quyết tranh chấp của các bên.

3. Các nội dung cơ bản trong hợp đồng thuê giàn giáo

Khi soạn thảo hợp đồng thuê giàn giáo, thông tin về chủ thể và các điều khoản cơ bản của hợp đồng thuê là không thể thiếu. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận với nhau các điều khoản khác như là điều khoản về giá hay thời gian để phù hợp với mục đích và để hai bên có thể thực hiện hợp đồng.

a. Thông tin chủ thể hợp đồng: 

Bao gồm bên cho thuê và bên thuê. Có thể là tổ chức hoặc các nhân. Thông tin của chủ thể phải cụ thể, rõ ràng, chính xác. Nếu là cá nhân thì bao gồm: tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, điện thoại liên lạc. Nếu là tổ chức thì bao gồm: tên tổ chức, địa chỉ, giấu chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, cơ quan cấp, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền (kèm thông tin ủy quyền)

b. Thông tin nội dung hợp đồng

 • Đối tượng: Giàn giáo

Trong hợp đồng cho thuê giàn giáo, điều khoản về tài sản cho thuê phải mô tả cụ thể, chi tiết, và có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản. Tránh trường hợp đây là tài sản thuộc sở hữu chung, có khả năng nảy ra tranh chấp giữa bên thuê và chủ sở hữu

Trong hợp đồng thông tin về giàn giáo bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Số lượng, hình dáng, chủng loại, màu sắc, chất liệu, chất lượng,…

Vì giàn giáo chính là thiết bị đóng vai trò đảm bảo an toàn và quyết định tiến độ nhanh chậm của công trình. Nên đối với giàn giáo được thuê để sử dụng trong xây dựng, sửa chữa, phá dỡ nhà và công trình thì cần đảm bảo các yêu cầu về an toàn khi lắp đựng, sử dụng, bảo trì, tháo dỡ (quy định tại quyết định số 01/2004/QĐ-BXD). Các nhà thầu hay các bên thuê nhất thiết phải tìm hiểu, thuê những bộ giàn giáo chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn đã được quy định.

 • Thời gian thuê: thỏa thuận của hai bên, tùy vào mục đích của bên thuê
 • Mục đích thuê: mục đích của bên thuê sử dụng giàn giáo vào việc lắp đặt hoặc sử dụng trong xây dựng,..
 • Ngày bàn giao: thỏa thuận của hai bên. Trong trường hợp hợp đồng đã ký tuy nhiên bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ bàn giao giàn giáo cho bên thuê, bên thuê có quyền huỷ bỏ hợp đồng, khi đó hợp hồng sẽ chấm dứt và bên cho thuê có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê. Vì vậy khi soạn thảo hợp đồng, hai bên nên thương lượng về điều khoản khắc phục vi phạm khi bàn giao chậm trễ để đảm bảo lợi ích của cả hai bên.

4. Tiền thuê và phương thức thanh toán

Đây là một trong những điều khoản quan trọng của hợp đồng cho thuê vì bản chất của hợp đồng cho thuê giàn giáo là hợp đồng có tính đền bù. Mục đích của bên thuê là được sử dụng tài sản trong một thời gian, ngược lại mục đích của bên cho thuê là khoản tiền mà bên thuê phải trả.

Trong hợp đồng ngoài tiền thuê mà các bên thỏa thuận, sẽ phát sinh các chi phí như chi phí vận chuyển giàn giáo, chi phí lắp ráp giàn giáo,… các chi phí này cũng được thỏa thuận và thống nhất trong hợp đồng.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên thuê có thể thương lượng về việc thanh toán một lần hoặc nhiều kỳ

5. Quyền và nghĩa vụ các bên

Các bên tự do thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ, tuy nhiên đối với hợp đồng cho thuê giàn giáo cần lưu ý đảm bảo một số quyền và nghĩa vụ đã được pháp luật dân sự quy định đối với hợp đồng cho thuê tài sản  như sau: Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê: Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê; Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê; Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích;…

6. Các điều khoản khác

Các bên có thể thỏa thuận với nhau về:

 • Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng: Khi một bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng như giàn giáo cho thuê không đảm bảo giá trị sử dụng, bên thuê vi phạm nghĩa vụ thanh toán,… hoặc do hai bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định
 • Các trường hợp về hủy bỏ hợp đồng: Chậm giao tài sản –giàn giáo cho thuê, giàn giáo bị hư hỏng, bị mất,
 • Các trường hợp bất khả kháng; 
 • Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. 

Lưu ý: Trong trường hợp hợp đồng thuê giàn giáo có một bên chủ thể là thương nhân, thì mức phạt vi phạm hợp đồng sẽ được áp dụng theo quy định của Luật thương mại 2005. Mức phạt vi phạm không được vượt quá 8% nghĩa vụ vi phạm.

 • Phương thức và cơ quan giải quyết tranh chấp,…

7. Một số tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cho thuê giàn giáo

Đối với tất cả các giao dịch luôn luôn tồn tại những rủi ro, từ đó phát sinh các tranh chấp. Vì vậy để giảm thiểu các nguyên nhân dẫn tới tranh chấp, các bên trong hợp đồng cần dự liệu sẵn để đưa ra những điều khoản phù hợp đối với cả bên cho thuê và bên thuê. Sau đây là một số tranh chấp có thể phát sinh từ hợp đồng cho thuê giàn:

Tranh chấp phát sinh do giàn giáo không đạt đủ các điều kiện như thỏa thuận ban đầu;

Tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại do giàn giáo rơi, giàn giáo thuê bị mất cắp,

Tranh chấp phát sinh do sự kiện bất khả kháng gây ra như thiên tai, bão lũ,…

8. Mẫu hợp đồng thuê giàn giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÀN GIÁO

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Căn cứ Luật xây dựng (nếu có)
 • Căn cứ Luật thương mại (nếu có)
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày/tháng/năm tại ….. , chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A): (Thông tin theo hướng dẫn)

BÊN THUÊ (BÊN B): (Thông tin theo hướng dẫn)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê giàn giáo với mô tả chi tiết như sau :

-Giàn giáo gồm:

-Địa điểm:

-Thời hạn thuê:

-Mục đích thuê:

-Ngày bàn giao thuê:

Điều 2. Tiền thuê và phương thức thanh toán

 • Tiền thuê:

Tiền thuê bao gồm hoặc chưa bao gồm:

+ Chi phí vận chuyển giàn giáo đến địa điểm

+ Chi phí lắp ráp giàn giáo

 1. Phương thức thanh toán: 

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản:

Giai đoạn thanh toán

Lần 1: Khi hai bên hoàn tất thủ tục ký hợp đồng

Lần 2: Khi bàn giao số lượng giàn giáo

….

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ tiền thuê giàn giáo theo thời hạn đã thỏa thuận;
 • Đảm bảo cung cấp giàn giáo đúng chất lượng cho Bên B theo thỏa thuận;
 • Kiểm tra chất lượng giàn giáo khi tiến hành lắp ráp;
 • Đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng giàn giáo;
 • Khi phát hiện giàn giáo có dấu hiệu không an toàn thì phải ngay lập tức báo cho Bên B để Bên B ngưng sử dụng;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo (hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đầy đủ và đúng hạn cho Bên A theo quy định hợp đồng;
 • Chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng và tạo điều kiện cho Bên A chuyển, giao và lắp ráp giàn giáo theo đúng hợp đồng ký kết;
 • Không cho Bên thứ 3 thuê lại khi không được sự đồng ý của Bên A;
 • Trong suốt thời gian thuê, Bên B phải giữ gìn, duy trì giàn giáo đã thuê đảm bảo luôn hoạt động ở điều kiện tốt nhất với hư hao hợp lý;
 • Ngưng sử dụng giàn giáo khi phát hiện các lỗi và hư hỏng của giàn giáo. Nếu Bên B tiếp tục sử dụng khi đã phát hiện lỗi thì mọi trách nhiệm về người và vật xảy ra khi sử dụng sẽ do Bên B chịu trách nhiệm
 • Thông báo cho Bên A khi phát hiện các hư hỏng và lỗi để Bên A có biện pháp sửa chữa
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo (hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật)

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác

Theo thỏa thuận của các bên

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết. 

Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN CHO THUÊ

BÊN THUÊ

 

9. ACC GROUP là công ty chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng cho thuê giàn giáo.

ACC Group có trình tự thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin khách hàng để tiến hàng tư vấn cụ thể và chi tiết;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC soạn thảo hồ sơ;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Trao đổi, tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng tặng cho thuê giàn giáo.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật