Soạn thảo Hợp đồng thuê dịch vụ quay phim cập nhật thủ tục 2020

Hiện nay công nghệ ngày càng phát triển, đóng vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống, trong kinh doanh. Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan đến công nghệ cũng ngày càng trở nên phổ biến. Một trong đó là dịch vụ thuê quay phim hay thuê dịch vụ quay phim. Quay phim để lưu giữ hình ảnh quan trọng, quay phim để làm tư liệu trong kinh doanh, quay phim để sản xuất phim,… Tùy vào từng mục đích, bên thuê sẽ thỏa thuận với bên cho thuê để đi đến thống nhất và giao kết hợp đồng. Gọi chung là hợp đồng thuê quay phim. Hãy cùng ACC GROUP tìm hiểu về cách soạn thảo hợp đồng thuê quay phim cập nhật thủ tục 2020.

1. Khái niệm về hợp đồng thuê quay phim

Xét theo quy định tại Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”

Như vậy hợp đồng thuê quay phim có bản chất là hợp đồng dịch vụ, các bên thỏa thuận với nhau về dịch vụ quay phim và trả tiền dịch vụ quay phim.

Theo đó, bên được thuê phải thực hiện công việc quay phim và giao kết quả cho bên thuê quay phim. Bên thuê phải trả tiền công khi bên được thuê đã thực hiện công việc quay phim và đem lại hiệu quả theo thỏa thuận ban đầu. Hợp đồng này cũng sẽ quy định những quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên. Đây là đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ: song vụ và có tính đền bù.

Hợp đồng thuê quay phim là căn cứ xác lập nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi của các bên, vì vậy các bên nên thiết lập hợp đồng bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký của các bên.

2. Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ nói chung hay hợp đồng thuê quay phim nói riêng thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vị cụ thể. Vì pháp luật không quy định bắt buộc phải giao kết hợp đồng bằng văn bản, nên hiện nay có rất nhiều bên khi sử dụng dịch vụ quay phim đã bỏ qua việc ký kết hợp đồng bằng văn bản mà nhận giao kèo bằng lời nói. Việc này vô tình đem lại bất lợi cho các bên. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho bên thuê và bên được thuê, các bên nên soạn thảo hợp đồng thuê quay phim. Sau đây là một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng:

Đối tượng của hợp đồng: Là công việc – quay phim mà bên được thuê phải thực hiện theo yêu cầu của bên thuê. Tuy nhiên phạm vi công việc cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Công việc không được vi phạm đều cấm của luật và không được trái đạo đức xã hội. (Điều 514-BLDS 2015)

Giá cả: Đây là vấn đề cơ bản của bất kỳ hợp đồng dịch vụ nào. Vấn đề này phải được thể hiện rõ ràng, chi tiết gồm: Giá thực hiện; Giá trọn gói; Giá phân theo các dịch vụ quay phim khác nhau, Các khoản phí phát sinh ngoài hợp đồng,….

Các bên thỏa thuận với nhau tùy thuộc vào tính chất công việc, mức độ hoàn thành khi thực hiện dịch vụ quay phim. Trong trường hợp không có thỏa thuận về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết (Điều 519-BLDS 2015)

Giá dịch vụ có thể dược giảm do bên cung ứng dịch vụ quay phim không hoàn thành công việc theo yêu cầu, theo thỏa thuận ban đầu.

Thời gian: Thời gian thực hiện công việc – quay phim, thời gian chuẩn bị, hoàn thành và bàn giao sản phẩm (nếu có). Dựa vào sự thương lượng và thống nhất của các bên.

Sản phẩm: Trong hợp đồng sẽ quy định về số lượng ảnh, phim cũng như chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn về quá trình thực hiện và dịch vụ đi kèm. Một trong những vấn đề mà bên thuê phải quan tâm là vấn đề bản quyền của sản phẩm. Không quan trọng giá trị hợp đồng là lớn hay nhỏ, nhưng vấn đề bản quyền về hình ảnh, về thước phim là vấn đề dễ gây ra tranh chấp. Trong trường hợp không được quy định chặt chẽ, bên cung cấp dịch vụ sẽ dùng những sản phẩm này vào mục đích riêng, gây mất hình ảnh cá nhân, mất hình ảnh, thương hiệu công ty (đối với chủ thể bên thuê là các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quay phim kèm sản xuất phim để tạo ra sản phẩm marketing)

Đơn phương chấm dứt hợp đồng: 

Các bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng 

Nếu bên được thuê cung cấp dịch vụ không hiệu quả thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Nếu bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Mẫu hợp đồng thuê quay phim 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆC NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên cho thuê dịch vụ

Tên:

Ngày sinh:

Số CMND/CCCD/hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Bên thuê dịch vụ

Tên:

Ngày sinh:

Số CMND/CCCD/hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

(Trong trường hợp là tổ chức:

Tên công ty:

Địa điểm:

GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

Người đại diện theo pháp luật:  

Căn cứ như cầu của bên thuê dịch vụ, bên cho thuê đồng ý cung cấp dịch vụ quay phim với nội dung và điểu khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc:

Quay phim (mô tả cụ thể)

– Nhân viên quay

Điều 2: Thời hạn công việc:

Bên A thỏa thuận với bên B về thời gian hợp đồng như sau:

– Thời gian quay phim:

– Khoảng thời gian xử lý các file quay:

– Thời gian bàn giao thành phẩm:

Điều 3: Điều khoản thanh toán:

  • Lần 1:
  • Lần 2:

Điều 4: Trách nhiệm cho thuê dịch vụ quay phim

– Thực hiện đầy đủ các nội dung có trong hợp đồng.

– Hỗ trợ bên thuê trong thời gian thực hiện hợp đồng.

– Trong trường hợp chấm dứt/ không thực hiện đúng hợp đồng thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bên thuê trong vòng .. ngày.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ bên thuê

– Phối hợp với bên cho thuê để thực hiện hợp đồng.

– Bên thuê có quyền chấm dứt hợp đồng với bên cho thuê nếu xét thấy bên cho thuê không thực hiện đúng hợp đồng và yêu cầu bồi hoàn. 

Điều 6: Các điều khoản khác

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trên hợp đồng này. Mọi thay đổi, bổ sung trong điều khoản của hợp đồng này phải được hai bên chấp nhận và coi là phụ lục hợp đồng.

– Trong khi thực hiện hợp đồng nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại thì hai bên tìm cách bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp không giải quyết được sẽ được khởi kiện tại cơ quan có thẩm quyền tại ………để giải quyết.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A

Bên B

4. ACC GROUP là công ty chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng thuê quay phim

Trình tự thực hiện của ACC Group như sau:

  • Thu thập thông tin khách hàng để tiến hàng tư vấn cụ thể và chi tiết;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC soạn thảo hồ sơ;
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
  • Trao đổi, tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
  • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng thuê quay phim.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật