Soạn thảo hợp đồng cho thuê máy xúc cập nhật thủ tục 2021

Hợp đồng cho thuê máy xúc là một loại hợp đồng được sử dụng khá phổ biến trong thực tế. Tuy nhiên, chủ thể tham gia quan hệ thuê tài sản thường giao kết giao dịch này bằng hành vi cụ thể thay vì xác lập hợp đồng bằng văn bản. Từ đó dẫn đến nhiều tranh chấp phát sinh từ giao dịch cho thuê máy xúc và khó giải quyết. Do đó để dảm bảo quyền và lợi ích các bên, ACC GROUP xin đưa ra những hướng dẫn về cách soạn thảo hợp đồng cho thuê máy xúc.

1. Hợp đồng thuê máy xúc là gì?

 • Điều 105-BLDS 2015 “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”.
 • Điều 472-BLDS2015 “Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê”
 • Như vậy hợp đồng thuê máy xúc có bản chất là hợp đồng thuê tài sản. Đối tượng của hợp đồng là tài sản là máy xúc thuộc quyền sở hữu của bên cho thuê. Mục đích của hợp đồng, bên thuê được sử dụng, khai thác công dụng của máy xúc trong một khoảng thời gian đồng thời phải trả cho bên cho thuê một số tiền, được gọi là tiền thuê.

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng

 • Thông tin các bên: Các bên tham gia bao gồm bên thuê và bên cho thuê. Thông tin các bên thông thường là thông tin cá nhân, địa chỉ. Nếu chủ thể là tổ chức thì phải ghi nhận thông tin của người đại diện theo pháp luật. Chủ thể tham gia và ký kết hợp đồng phải đảm bảo có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp chủ thể không đảm bảo điều kiện, hợp đồng cho thuê máy xúc sẽ bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.
 • Thông tin về tài sản cho thuê – máy xúc: Mô tả cụ thể các chi tiết và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của bên cho thuê. Trong phần thông tin về tài sản cho thuê, liệt kê số lượng máy xúc cho thuê, năm snả xuất, hãng xe, biển số,…
 • Mục đích thuê: Bên thuê nêu rõ mục đích thuê đối với tài sản thuê.
 • Giá thuê và phương thức thanh toán: Hai bên thảo thuận cụ thể gía thuê (có thể theo tháng hoặc giá tổng thời gian thuê). Phương thức thanh toán có thể là trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong trường hợp có đặt cọc thực hiện hợp đồng, các bên cần có những điều khoản ràng buộc liên quan đến tiền đặt cọc như: “ Bên thuê có quyền nhận lại tiền đặt cọc thuê máy xúc khi bên cho thuê từ chối thực hiện nghĩa vụ hợp đồng”; “Bên cho thuê có quyền hưởng số tiền đặt cọc hợp đồng khi bên thuê từ chối thực hiện nghĩa vụ hợp đồng”
 • Thời gian và phương thức giao, trả tài sản: Quy định rõ ngày giao, trả tài sản thuê; Phương thức giao, trả tài sản và địa điểm giao, trả. Trong trường hợp người nhận máy xúc là một người khác, không phải là chủ thể của hợp đồng thì phải ghi rõ trong hợp đồng và có chữ ký xác nhận của người đó khi bàn giao máy xúc cho thuê.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Các bên tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ cho mình cũng như bên còn lại, tuy nhiên cần lưu ý một số quyền và nghĩa vụ đã được pháp luật dân sự quy định như: Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê; Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê; Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê; Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích;…
 • Các điều khoản khác.

Các bên có thể thỏa thuận một số điều khoản khác như:

– Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng:

“Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại trước ba mươi ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

 Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.”

– Bất khả kháng:

“Hợp đồng có thể bị tạm dừng thực hiện hoặc chấm dứt hiệu lực trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng.” 

Một sự kiện được coi là bất khả kháng theo điều này quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

Sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng; Hậu quả của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm; Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự.

– Phương thức và cơ quan giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

– Sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

Lưu ý:

– Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá thuê máy xúc thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

– Bên thuê có quyền cho thuê lại máy xúc mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.

3. ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng cho thuê máy xúc

Trình tự thực hiện của ACC Group như sau:

 • Thu thập thông tin khách hàng để tiến hàng tư vấn cụ thể và chi tiết;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC soạn thảo hồ sơ;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Trao đổi, tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng cho thuê máy xúc.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật