Sổ đỏ bị sai tên đệm thì phải làm gì?

Sổ đỏ bị sai tên đệm thì làm gì?

Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở còn gọi là sổ đỏ/sổ hồng việc sai sót các nội dung như: sai số chứng minh nhân dân của người sử dụng đất; sai địa chỉ của người sử dụng đất; sai địa chỉ thửa đất; sai số ô, số thửa đất; sai mục đích sử dụng đất; sai sót về diện tích thửa đất; sai sót về giới tính của người sử dụng đất…là những trường hợp sai sót phổ biến. Tuy đã qua tay nhiều người nhưng vẫn bị sai sót. Câu hỏi đặt ra là khi phát hiện sổ đỏ bị sai các thông tin thì người sử dụng đất cần phải làm gì? cụ thể ở đây là khi phát hiện bị sai tên trong sổ đỏ phải làm thế nào? Câu trả lời đơn giản chỉ là phải làm thủ tục đính chính sai sót trên sổ đỏ.

Đúng như vậy, nhưng đối với trường hợp tên người sử dụng đất ở các giấy tờ khác nhau như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh…thống nhất với nhau thì có lẽ dễ dàng hơn còn đối với người mà có các giấy tờ tuy thân nêu trên thông tin về họ tên không thống nhất thì xem ra không đơn giản như thế.

Trong mọi trường hợp khi đính chính sai sót trên sổ đỏ thì người sử dụng đất phải chứng minh được các thông tin của mình trong các giấy tờ là đúng và thống nhất để cho thấy việc ghi sai thông tin trên sổ đỏ thuộc về lỗi của cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 86 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp:

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Hồ sơ đính chính sai tên trên sổ đỏ bao gồm:

  • Đơn đề nghị đính chính thông tin bị sai sót trên sổ đỏ theo mẫu được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính – sổ đỏ;
  • Sổ hộ khẩu cũ (tại thời điểm cấp sổ đỏ – nếu có) và sổ hộ khẩu mới.

Trường hợp cấp đổi Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1. Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận mới hiện đang áp dụng).

Trước ngày 10/12/2009 (trước ngày Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) tại Việt Nam có các loại Giấy chứng nhận như:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Để thống nhất quản lý và tránh gây khó khăn cho người dân, từ ngày 10/12/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu Giấy chứng nhận mới áp dụng chung trên phạm vi cả nước với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, các loại giấy chứng nhận cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý, người được cấp có nhu cầu đổi sang loại Giấy chứng nhận mới thì được quyền đổi.

– Trường hợp 2. Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

– Trường hợp 3. Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

– Trường hợp 4. Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Thủ tục cấp đổi Sổ đỏ

Sổ đỏ bị sai tên đệm thì làm gì?
Sổ đỏ bị sai tên đệm thì làm gì?

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ thì xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Bước 1. Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa);

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết

Bước 4. Trả kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.