Sổ đỏ lâu dài là gì? (Cập nhật 2023)

Sổ đỏ lâu dài – một biểu tượng quan trọng của quyền sở hữu nhà đất với giá trị bền vững và kéo dài qua thời gian. Với sự ổn định và đáng tin cậy, sổ đỏ lâu dài tạo nên sự an tâm và đảm bảo cho chủ sở hữu về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của mình. Nó là một công cụ pháp lý quan trọng, đồng thời thể hiện sự ổn định và phát triển bền vững trong lĩnh vực quản lý tài sản và địa ốc.

Sổ đỏ lâu dài là gì?

1. Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên mà mọi người thường dùng để gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Khoản 16 Mục 3 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là văn bản pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền. quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, thời hạn được ghi trên sổ đỏ sẽ là khoảng thời gian người đứng tên sổ đỏ có quyền sử dụng đối với mảnh đất đó.

2. Nếu thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ đỏ là lâu dài thì chủ sổ đỏ có quyền sử dụng đất trong bao lâu?

Thời hạn chiếm hữu đất ghi trong sổ đỏ là “vĩnh viễn”, chủ sở hữu được sử dụng đất trong bao lâu? Tại Khoản 7 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì thời hạn sử dụng đất được ghi như sau:

“Điều 6. Thể hiện thông tin về mặt bằng tại trang 2 của Giấy chứng nhận …

7. Thời hạn sử dụng đất được ghi như sau:

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì phải ghi thời hạn ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn được công nhận sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Trường hợp chiếm dụng mặt bằng có thời hạn thì ghi “Thời hạn chiếm dụng mặt bằng đến ngày …/…/… (ghi ngày hết hạn)”;

c) Nếu thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

d) Trường hợp đất ở có vườn, ao và phần diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng đất “Đất ở: lâu dài; Đất… (ghi tên mục đích sử dụng). căn cứ vào hiện trạng nhóm đất nông nghiệp đối với diện tích vườn, ao không được công nhận là đất ở): sử dụng đến ngày …/…/… (ghi thời hạn sử dụng, ngày sử dụng: sử dụng)”

Vậy trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi thời hạn sử dụng là “lâu dài” tức là gia đình bạn được sử dụng mảnh đất này không thời hạn.

3. Người sử dụng đất được sử dụng đất lâu dài trong những trường hợp nào?

Điều 125 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp được sử dụng đất ổn định lâu dài như sau:

“Điều 125. Đất sử dụng ổn định, bền vững

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 131 của luật này;

3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

4. Đất làm cơ sở thương mại, dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định nhưng không phải là đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thời hạn;

5. Đất làm trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập phi tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

7. Đất dành cho cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

8. Vùng đất tín ngưỡng;

9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh;

10. Đất nghĩa trang, nghĩa địa;

11. Đất do tổ chức kinh tế sử dụng được quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.

Theo đó, khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này quy định như sau:

“Điều 127. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất…

3. Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài , tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài…

Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất…

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.”

Theo đó, người sử dụng đất trong các trường hợp trên sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài.

4. Mọi người cũng hỏi

  1. Sổ đỏ lâu dài là gì và tầm quan trọng của nó?

Sổ đỏ lâu dài là loại sổ đỏ có giá trị vô thời hạn, không bị hết hạn như sổ đỏ thông thường. Nó chứng nhận quyền sở hữu nhà đất và đảm bảo tính bền vững và ổn định trong quản lý tài sản. Sổ đỏ lâu dài góp phần xây dựng một hệ thống pháp lý đáng tin cậy và thuận lợi cho các giao dịch bất động sản.

  1. Quy trình để có được sổ đỏ lâu dài là gì?

Để có sổ đỏ lâu dài, chủ sở hữu cần thực hiện các thủ tục như: chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ liên quan; nộp đơn xin cấp sổ đỏ lâu dài tại cơ quan đăng ký địa chính; tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin; và sau đó, cơ quan sẽ cấp sổ đỏ lâu dài cho chủ sở hữu.

  1. Sổ đỏ lâu dài có ưu điểm gì so với sổ đỏ thông thường?

Sổ đỏ lâu dài mang lại ưu điểm vượt trội như: không hạn chế thời gian sử dụng; tạo sự an tâm và tin cậy cho chủ sở hữu; tăng khả năng giữ giá và gia tăng giá trị tài sản; và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất động sản. Sổ đỏ lâu dài là một công cụ pháp lý quan trọng giúp bảo vệ quyền sở hữu và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật