Sổ đỏ hết hạn đất nông nghiệp bán được không?

Sổ đỏ – biểu tượng quan trọng của quyền sở hữu nhà đất, nay đang đến ngày hết hạn. Trải qua hàng thập kỷ, nó đã chứng minh giá trị vững chắc của mình trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu. Nhưng liệu với sự phát triển của công nghệ và thời đại số, liệu sổ đỏ có còn đáng giá như trước? Hay chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong cách thức ghi nhận sở hữu và quản lý tài sản? Trong bối cảnh hiện nay, việc đặt câu hỏi về tương lai của sổ đỏ không chỉ đơn thuần là một sự tò mò, mà còn là một thách thức đối với hệ thống pháp lý và quản lý tài sản truyền thống. Hãy cùng đi vào cuộc khám phá để tìm hiểu sự biến đổi này và những hướng đi mới cho tương lai của quyền sở hữu nhà đất.

sổ đỏ hết hạn

1. Sổ đỏ đất nông nghiệp hết hạn khi nào?

Theo quy định tại Khoản 16 Mục 3 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Sổ đỏ đất hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là văn bản pháp lý cho phép nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người. người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Thời hạn của sổ đỏ đất nông nghiệp được quy định tại điều 126 luật đất đai 2013 như sau:

Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này. luật này đã 50 tuổi. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này nếu có nhu cầu.

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân là không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân được xem xét tiếp tục thuê đất nếu có nhu cầu. … Như vậy, đối với đất nông nghiệp là đất được Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì thời hạn sử dụng là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn quy định tại khoản này nếu có nhu cầu.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân được xem xét tiếp tục thuê đất nếu có nhu cầu.

2. Sổ đỏ hết hạn, đất ruộng có được bán?

Theo quy định tại điều 188 luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Điều 186 Khoản 3 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Điều 168 Khoản 1 Điều này;

b) Đất Không Tranh Chấp;

c) Không thu giữ quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời gian chiếm dụng mặt bằng.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải được đăng ký với cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ ngày đăng ký vào sổ địa chính.

Như vậy, một trong những điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đất phải luôn trong thời hạn sử dụng đất. Sổ đỏ hết hạn thì không bán được đất ruộng.

Trong trường hợp này, nếu người sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu bán đất thì trước hết phải làm thủ tục gia hạn sử dụng đất.

3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp như thế nào?

Theo Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên Giấy chứng nhận của cá nhân, hộ gia đình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản liền kề theo mẫu số 09/ĐK. Tải xuống

Trường hợp thửa đất được tách từ Giấy chứng nhận đã cấp thành nhiều thửa để cấp Giấy chứng nhận riêng thì không phải kê khai, xác nhận thông tin tại điểm 5 Mục I, Mục II và Mục IV trong Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận. đăng ký biến động đất đai, tài sản liền kề theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất cho UBND cấp xã

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp khi chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ tại cơ quan đăng ký đất đai. văn phòng

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận lại thời hạn được tiếp tục sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra sổ đăng ký; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật Đất đai 2013 và khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai 2013 vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và nộp Giấy chứng nhận cho đơn vị vận hành hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Mọi người cũng hỏi

  1. Sổ đỏ hết hạn có ảnh hưởng gì đến quyền sở hữu của chủ sở hữu?

Khi sổ đỏ hết hạn, quyền sở hữu của chủ sở hữu vẫn được bảo đảm theo quy định pháp luật. Sổ đỏ hết hạn không làm mất đi quyền sở hữu, mà chỉ đòi hỏi việc gia hạn, cấp mới sổ đỏ để tiếp tục thể hiện quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản. Việc này thường được thực hiện thông qua các thủ tục pháp lý tại cơ quan đăng ký địa chính, nhằm đảm bảo tính pháp lý và tranh chấp về quyền sở hữu.

  1. Cần thực hiện những thủ tục gì khi sổ đỏ hết hạn?

Khi sổ đỏ hết hạn, chủ sở hữu cần tiến hành gia hạn, cấp mới sổ đỏ. Thủ tục này bao gồm việc nộp đơn xin gia hạn, cấp mới tại cơ quan đăng ký địa chính theo quy định của pháp luật. Người sở hữu cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan và tuân thủ các quy trình và quy định pháp luật để đảm bảo quyền sở hữu của mình được thể hiện đúng pháp luật.

  1. Có hình phạt nào khi không thực hiện gia hạn sổ đỏ?

Nếu chủ sở hữu không thực hiện gia hạn sổ đỏ sau khi nó hết hạn, có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các hình phạt có thể bao gồm việc buộc chủ sở hữu gia hạn sổ đỏ trong một thời hạn nhất định, đồng thời áp dụng mức phạt tiền tương ứng. Ngoài ra, việc không có sổ đỏ hợp lệ cũng có thể gây khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu tài sản và giao dịch liên quan đến tài sản đó.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật