Đất do quân đội cấp có làm thủ tục cấp sổ đỏ như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là bộ đội. Được quân đội cấp cho 35m vuông nhà cấp 4, từ năm 2005. Hiện tại có kế hoạch làm sổ đỏ lần đầu. Xin hỏi trường hợp của tôi có đc miễn giảm phí sử dụng đất hay k?nếu làm sổ đỏ lần đầu thì phí sử dụng đất tôi phải đóng là bao nhiêu phần trăm? Xin cảm ơn.?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 quy định:

4. Đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì phải bàn giao cho địa phương quản lý và xử lý như sau:

a) Đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đang sử dụng thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phê duyệt;

c) Đối với diện tích đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, trường hợp gia đình bạn được quân đội giao đất sử dụng, như vậy để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bắt buộc đơn vị đó phải bàn giao lại đất cho UBND theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó UBND sẽ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của luật đất đai. Sau khi đơn vị giao đất cho UBND, gia đình bạn có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp huyện theo thủ tục xin cấp giấy quyền sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo thủ tục thông thường.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT – BTNMT;

– Giấy giao đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

– Bản sao về việc thực hiện nghiã vụ tài chính liên quan đến đất.

Về tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp thì căn cứ Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ – CP về thu tiền sử dụng đất, trường hợp có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải đóng tiền sử dụng đất.

Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, trường hợp sử dụng đất trước ngày 1/1/1993, đối với diện tích đất được công nhận trong hạn mức thì không phải đóng tiền sử dụng đất. Phần diện tích đất vượt hạn mức nộp 50% tiền sử dụng đất.

Cách tính tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

“2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó:

a) Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.”

Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức. Vì không biết bạn ở khu vực nào nên bạn có thể lên UBND để hỏi về giá đất của địa phương hoặc tự tra cứu bảng giá đất của địa phương mình.