Xử lý Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có dấu hiệu bị tẩy xóa

Theo quy định tại Khoản 16, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ để xác định ai là người có quyền sử dụng đất, ai là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thông tin tại trang bìa hoặc trang ghi thông tin biến động. Là điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; Góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Giải quyết tranh chấp cũng như căn cứ để xác định có được bồi thường về đất khi thu hồi đất.

Khi đã có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là giấy tờ hợp lệ để thực hiện quyền của người sử dụng đất. Ngoài ra, còn có thể sẽ bị xử phạt hành chính nếu bạn là người thực hiện việc tẩy xóa trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP.

Xử lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu bị tẩy xóa -0

Mức xử phạt đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

“Điều 28. Vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận và việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị sai lệch mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 của Điều này;

b) Buộc hủy bỏ giấy tờ giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 của Điều này.”.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật