Sổ đỏ bị sai thông tin thì làm thế nào?

1. Sổ đỏ bị sai thông tin thì làm thế nào?

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận) có trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, khi sổ đỏ bị sai thông tin thì người sử dụng đất tiến hành đính chính sổ đỏ.

2. Thủ tục đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin

2.1. Hồ sơ đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

Hiện nay, pháp luật không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu sau đây:

– Bản gốc Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp.

2.2. Trình tự đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin

Trình tự đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin được hướng dẫn tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

– Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp sổ đỏ đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

– Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

+ Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Lưu ý: Trường hợp đính chính mà người được cấp sổ đỏ có yêu cầu cấp đổi sang sổ đỏ mới thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp sổ đỏ mới.

2.3. Thời hạn thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp là không quá 10 ngày.

10 ngày được tính:

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

– Không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

– Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

– Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

– Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo các quy định trên.

(Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật