Cách giải quyết khi sổ đỏ bị cấp sai số thửa

Không ít trường hợp sau khi nhận được sổ đỏ mới phát hiện sổ đỏ bị cấp sai số thửa. Lúc này, người dân phải làm thế nào?