Sổ đỏ 132 là gì? Đất 132 là loại đất như thế nào?

Sổ đỏ 132 là gì? Sổ đỏ 132 cấp cho ai?

Hiện nay, pháp luật về đất đai không định nghĩa sổ đỏ 132. Mà sổ đỏ 132 là tên thường gọi của loại đất ở và đất sản xuất mà Nhà nước giao cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg.

Hay 132 là tên viết tắt cũng là tên thông dụng của chương trình hỗ trợ sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có đời sống khó khăn theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là chương trình được thực hiện với mục đích xóa nghèo cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên của Việt Nam.

Theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg, một số đặc điểm của loại đất 132 bao gồm:

 • Các loại đất được Nhà nước giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn là đất ở, đất nương rẫy, đất ruộng lúa nước 1 vụ, đất ruộng lúa nước 2 vụ, đất có vườn cây lâu năm;
 • Hình thức sử dụng đất của hộ gia đình sử dụng đất: Nhà nước giao đất;
 • Mức giao tối thiểu cho 1 hộ gia đình sử dụng đất gồm đất nông nghiệp và đất ở:
  • Đất nông nghiệp: 1ha đất nương, rẫy hoặc 5ha đất ruộng lúa nước 1 vụ hoặc 0,3ha đất lúa nước 2 vụ;
  • Và 400 m2 đất ở;
  • Riêng đất có vườn cây lâu năm thì diện tích đất giao được căn cứ vào khả năng khai thác thực tế của vườn cây và tình hình thiếu đất cụ thể ở từng địa phương;
 • Mục đích giao đất ở, đất nông nghiệp: Để hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có thể ổn định nơi ăn chốn ở (có đất làm nhà ở) và ổn định sản xuất, xóa đói, xóa nghèo;
 • Khu vực được thực hiện: Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên bao gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng;

Từ các căn cứ trên, suy ra, sổ đỏ 132 là loại sổ đỏ/giấy chứng nhận Nhà nước cấp cho hộ gia đình ỏ các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên sử dụng đất theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg.

Như vậy, để trả lời cho câu hỏi sổ đỏ 132 là gì thì cần tìm hiểu loại đất được gọi tên 132 là loại đất gì?

Pháp luật hiện hành quy định đất 132 là đất ở, đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình dân tộc thiểu số tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chưa có đất ở và chưa có hoặc chưa có đủ đất nông nghiệp để sản xuất.

Điều kiện giao, mức giao, các trường hợp được giao đất ở, đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Quyết định 132/2002/QĐ-TTg.

Điều kiện chuyển nhượng đất 132 như thế nào?

Quyền sử dụng đất 132 cũng có thể được chuyển nhượng nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:

Một là, điều kiện chung để được chuyển nhượng đất 132

Cũng giống các điều kiện chuyển nhượng đối với các loại đất khác, đất được cấp theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg cũng phải thỏa mãn yêu cầu chuyển nhượng tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Điều kiện gồm:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Hai là, điều kiện riêng

Ngoài điều kiện chung theo Điều 188 Luật Đất đai 2013, đất ở, đất nông nghiệp được giao theo Quyết định 132/2001/QĐ-TTg, để được chuyển nhượng thì thửa đất này còn phải thỏa mãn yêu cầu tại khoản 3 Điều 192 Luật Đất đai 2013.

Cụ thể:

3. Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ.

Theo các căn cứ trên, để thửa đất được giao theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg được tham gia giao dịch thì thửa đất phải đáp ứng đồng thời các điều kiện tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 và phải sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất.

Việc đầu tư làm homestay (nhà nghỉ/kinh doanh lưu trú của hộ gia đình) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng kinh tế, quy hoạch đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương, đất sử dụng phải là đất ở…

Do chúng tôi chưa có đầy đủ thông tin nên không thể kết luận bạn có nên mua đất 132 hay không. Bạn tự đối chiếu với những phân tích, căn cứ pháp lý, kết luận của chúng tôi để có đáp án phù hợp cho mình.

Kết luận: Sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, chủ sử dụng đất ở, đất nông nghiệp được Nhà nước giao theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg mới được phép đưa quyền sử dụng đất tham gia giao dịch.

Để được chuyển nhượng, ngoài điều kiện về thời điểm thực hiện giao dịch, thửa đất còn phải đảm bảo các quy tắc tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 như phải có giấy chứng nhận, không có tranh chấp…

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác