Quyết định 831/qđ-byt quy định về nội dung gì?

Quyết định 831/qđ-byt quy định về nội dung gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Quyết định 831/qđ-byt
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 831/QĐ-BYTHà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁ NHÂN PHỤC VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Điều 2. Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân sử dụng để lập hồ sơ, quản lý sức khỏe cá nhân toàn diện, liên tục tại các trạm y tế cấp xã và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình. Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe được cập nhật hằng năm khi có yêu cầu.

Điều 3. Giao cho Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe tại các địa phương trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND, SYT tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁ NHÂN

A. PHẦN THÔNG TIN HÀNH CHÍNHMã hộ GĐ:…………………………..

Họ và tên: …………………………………………………………. Quan hệ với chủ hộ………..

Giới tính: Nam □ Nữ □                               Nhóm máu: Hệ ABO: ………………. Hệ Rh:…..

Ngày sinh: …………………………………. Tỉnh/TP đăng ký khai sinh:…………………………..

Dân tộc: …………………… Quốc tịch: …………….. Tôn giáo: …………. Nghề nghiệp:…..

Số CMND/CCCD: …………………………………….. ngày cấp: ……………….. nơi cấp: …

Mã định danh BHYT/ Số thẻ BHYT:………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký HKTT: (Thôn/xóm; số nhà, đường phố): …………………………………………………

Xã/Phường: …………………………    Quận/Huyện: …………………. Tỉnh/TP……………….

Nơi ở hiện tại: Thôn/xóm; số nhà, đường phố:…………………………………………………………..

Xã/Phường: …………………………    Quận/Huyện: …………………. Tỉnh/TP………………

Điện thoại: Cố định ……………….. Di động: ……………….. Email:………………………………

Họ tên mẹ: ……………………………………… Họ tên bố:……………………………………………

Họ tên người chăm sóc chính (NCSC):…………………………………Mối quan hệ:…………

Điện thoại (bố/ mẹ/ người NCSC): Cố định…………………………. Di động: …………………

B. NHÓM THÔNG TIN TIỀN SỬ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN SỨC KHỎE

1. Tình trạng lúc sinh

Đẻ thường □            Đẻ mổ □              Đẻ thiếu tháng □       Bị ngạt lúc đẻ □

Cân nặng lúc đẻ…………..gr           Chiều dài lúc đẻ:…………..cm

Dị tật bẩm sinh (ghi rõ nếu có):…………………………………………………………………………………

Vấn đề khác (ghi rõ nếu có):…………………………………………………………………………………….

2. Yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cá nhân

Hút thuốc lá, làoKhông □Có □Hút thường xuyên □Đã bỏ
Uống rượu bia thường xuyênKhông □Có □Số ly cốc uống/ngày……Đã bỏ
Sử dụng ma túyKhông □Có □Sử dụng thường xuyên □Đã bỏ
Hoạt động thể lựcKhông □Có □Thường xuyên (tập thể dục, thể thao…)
Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp/ Môi trường sống (Hóa chất, bụi, ồn, virút,….) ghi rõ yếu tố tiếp xúc: …………………………………………………………………………….. thời gian tiếp xúc ……………Loại hố xí của gia đình (xả nước/ hai ngăn/hố xí thùng/ không có hố xí): …………………………
Nguy cơ khác (ghi rõ): …………………………………………………………………………………

3. Tiền sử bệnh tật, dị ứng

Dị ứng:

LoạiMô tả rõ
Thuốc 
Hóa chất/mỹ phẩm 
Thực phẩm 
Khác 

Bệnh tật:

Bệnh tim mạchTăng huyết ápĐái tháo đườngBệnh dạ dày
Bệnh phổi mạn tínhHen suyễnBệnh bướu cổViêm gan
Tim bẩm sinhTâm thầnTự kỷĐộng kinh
Ung thư (ghi rõ loại ung thư): …………………………………………………………………………
Lao (ghi rõ loại lao): ……………………………………………………………………………………
Khác (nêu rõ): ………………………………………………………………………………………….

4. Khuyết tật

Bộ phận/ cơ quanMô tả
Thính lực 
Thị lực 
Tay 
Chân 
Cong vẹo cột sống 
Khe hở môi, vòm miệng 
Khác 

5. Tiền sử phẫu thuật (ghi rõ bộ phận cơ thể đã phẫu thuật và năm phẫu thuật)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Tiền sử gia đình

Dị ứng:

LoạiMô tả rõNgười mắc (ghi rõ quan hệ huyết thống: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em…)
Thuốc  
Hóa chất/ mỹ phẩm  
Thực phẩm  
Khác  

Bệnh tật:

Tên bệnh Người mắc (ghi rõ quan hệ huyết thống: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…)Tên bệnh Người mắc (ghi rõ quan hệ huyết thống: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…)
Bệnh tim mạch………………………..Hen suyễn………………………..
Tăng huyết áp………………………..Đái tháo đường………………………..
Tâm thần………………………..Động kinh………………………..
Ung thư (ghi rõ loại ung thư, người mắc, quan hệ)…………………………………………………….
Lao (ghi rõ loại lao, người mắc, quan hệ)…………………………………………………….
Khác (ghi rõ, người mắc, quan hệ)…………………………………………………….

7. Sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình

Biện pháp tránh thai đang dùng:……………………………………………………………………………….

Kỳ có thai cuối cùng:……………………………………………………………………………………………….

Số lần có thai: …………………..Số lần sảy thai:………………. Số lần phá thai:………………

Số lần sinh đẻ: ………………… Đẻ thường: ………………….. Đẻ mổ …………. Đẻ khó:….

Số lần đẻ đủ tháng:…………… Số lần đẻ non:……………….. Số con hiện sống:…………….

Bệnh phụ khoa:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Vấn đề khác (ghi rõ nếu có): ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

C. TIÊM CHỦNG

1. Tiêm chủng cơ bản cho trẻ em

Loại vắc xinChưa chủng ngừaĐã chủng ngừa, ghi rõ ngàyPhản ứng sau tiêmNgày hẹn tiêm
BCG…./…./…. …./…./….
VGB sơ sinh…./…./…. …./…./….
DPT -VGB-Hib 1…./…./…. …./…./….
DPT -VGB-Hib 2…./…./…. …./…./….
DPT -VGB-Hib 3…./…./…. …./…./….
Bại liệt 1…./…./…. …./…./….
Bại liệt 2…./…./…. …./…./….
Bại liệt 3…./…./…. …./…./….
Sởi 1…./…./…. …./…./….
Sởi 2…./…./…. …./…./….
DPT4…./…./…. …./…./….
VNNB B1…./…./…. …./…./….
VNNB B2…./…./…. …./…./….
VNNB B3…./…./…. …./…./….
Số mũi vắc xin uốn ván mẹ đã tiêm: …………… mũi

2. Tiêm chủng ngoài chương trình TCMR

Loại vắc xinChưa chủng ngừaĐã chủng ngừa, ghi rõ ngàyPhản ứng sau tiêmNgày hẹn tiêm
Tả 1…./…./…. …./…./….
Tả 2…./…./…. …./…./….
Quai bị 1…./…./…. …./…./….
Quai bị 2…./…./…. …./…./….
Quai bị 3…./…./…. …./…./….
Cúm 1…./…./…. …./…./….
Cúm 2…./…./…. …./…./….
Cúm 3…./…./…. …./…./….
Thương hàn…./…./…. …./…./….
HPV 1…./…./…. …./…./….
HPV 2…./…./…. …./…./….
HPV 3…./…./…. …./…./….
Vắc xin phế cầu khuẩn…./…./…. …./…./….
…./…./…. …./…./….
…./…./…. …./…./….
…./…./…. …./…./….

3. Tiêm chủng VX uốn ván (phụ nữ có thai)

Nội dungUV1UV2UV3UV4UV5
Chưa tiêm
Đã tiêm, ghi rõ ngày…./…./….…./…./….…./…./….…./…./….…./…./….
Tháng thai     
Phản ứng sau tiêm     
Ngày hẹn tiêm…./…./….…./…./….…./…./….…./…./….…./…./….

D. KHÁM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

Ngày khám ……./ … …/ … …

1. Bệnh sử

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thăm khám lâm sàng

2.1. Dấu hiệu sinh tồn, chỉ số nhân trắc học

MạchNhiệt độHANhịp thởCân nặngCaoBMIVòng bụng
        

2.2. Thị lực:

Không kính: Mắt phải: ………….. Mắt trái: ………………..

Có kính:       Mắt phải: …………. Mắt trái: …………………

2.3. Khám lâm sàng

2.3.1. Toàn thân

– Da, niêm mạc: ……………………………………………………………………………………………………

– Khác: ………………………………………………………………………………………………………………..

2.3.2. Cơ quan

– Tim mạch: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Hô hấp: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tiêu hóa: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tiết niệu: …………………………………………………………………………………………………………..

– Cơ xương khớp: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Nội tiết: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thần kinh: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tâm thần: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ngoại khoa: ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Sản phụ khoa: ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tai mũi họng: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Răng hàm mặt: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Mắt: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Da liễu: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Dinh dưỡng: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Vận động: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Khác: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đánh giá phát triển thể chất, tinh thần, vận động: …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kết quả cận lâm sàng

STTXét nghiệmKết quả
1Huyết học 
2Sinh hóa máu 
3Sinh hóa nước tiểu 
4Siêu âm ổ bụng 

4. Chẩn đoán/ Kết luận (ghi tên, mã bệnh theo ICD 10): …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tư vấn: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Bác sĩ khám: ……………………………………………………………………………………………………

 TRẠM TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ…….
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Quyết định 831/qđ-byt mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn