Quyền kết hôn của người bị nhiễm HIV

Tôi sinh vào tháng 8-1986, anh H. sinh vào tháng 6-1984. Chúng tôi yêu nhau đã hai năm. Trước đây H. có sử dụng ma tuý và nay tuy đã cai nghiện xong nhưng trớ trêu H. đã bị nhiễm HIV. Tôi nghĩ H. đang rất cần sự động viên giúp đỡ của mọi người nên tôi quyết định sống chung để chăm sóc cho H. nhưng nghe nói chúng tôi chưa đủ tuổi để kết hôn theo qui định.

Mặc khác tôi cũng nghe nói những người bị nhiễm HIV không được kết hôn với người khác. Đề nghị quý báo cho biết có đúng như vậy không? (Lê Anh Đào, TP.HCM)

 

Điều 8 Luật hôn nhân gia đình (HN & GĐ) quy định nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên mới được phép kết hôn. Tức chỉ cần nam bước sang tuổi hai mươi, nữ bước sang tuổi mười tám là đã đủ tuổi kết hôn. Trường hợp bạn hỏi, tính đến ngày hôm nay H. đã 21 tuổi, 03 tháng và bạn cũng đã 19 tuổi, 01 tháng nên cả hai đã đủ tuổi kết hôn.

Pháp luật hiện nay không cấm những người mắc bệnh hoa liễu ( lậu, giang mai…) kể cả đã bị nhiễm HIV/AIDS kết hôn. Trường hợp cả hai người cùng bị nhiễm cũng thế. Do đó, bạn vẫn được phép kết hôn bình thường với anh H. Cũng cần lưu ý với bạn đây là điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình kể từ năm 2000 còn pháp luật về hôn nhân gia đình trước đây không cho phép.

TÌM KIẾM TIN TỨC