Quyền được hưởng thừa kế

Mẹ tôi có hai người con. Khi mẹ tôi qua đời để lại toàn bộ tài sản cho chị tôi. Vì chị tôi không có gia đình nên sống với một người cháu họ. Vừa rồi chị tôi qua đời mà không kịp để lại di chúc. Người cháu họ nói trên đã giữ toàn bộ tài sản của chị tôi vì cho rằng lâu nay đã cùng sinh sống, chăm sóc chị tôi và giữ gìn tài sản của chị. Xin hỏi tôi và cháu tôi có được hưởng thừa kế của chị tôi không?

(Phạm Ngọc T. – Mỹ Tho, Tiền Giang)

Do chị gái chị không để lại di chúc nên di sản thừa kế sẽ được chia theo luật.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 651 Bộ Luật dân sự, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

–  Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

–  Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Khi chị gái chị mất, vì không có ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên những người thuộc hàng thừa kế thứ hai sẽ được hưởng thừa kế. Di sản sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ hai, và chị là người được hưởng một phần trong đó. Còn cháu chị do không thuộc hàng thừa kế thứ hai nên sẽ không được hưởng thừa kế. Chị và những đồng thừa kế có quyền yêu cầu cháu chị giao lại tài sản. Nếu cháu chị có bỏ công sức chi phí để bảo quản di sản thì khi chia thừa kế phải thanh toán cho cháu chị các khoản này.

TÌM KIẾM TIN TỨC