Quy định xử phạt không đóng bảo hiểm đầy đủ

Công ty nơi tôi đang làm việc có khoảng 100 người lao động, nhưng công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho 40 người. Xin hỏi công ty có vi phạm pháp luật không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào? (PHẠM ĐÌNH NGUYÊN – Biên Hòa, Đồng Nai)

Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không đầy đủ cho người lao động của công ty bạn đã vi phạm những quy định về BHXH về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Với quy định này, công ty sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu – 5 triệu đồng (khi vi phạm với từ 51 người đến 100 người lao động).

Ngoài mức phạt tiền nêu trên, công ty bạn phải nộp số tiền BHXH theo qui định và bồi hoàn những thiệt hại gây ra cho người lao động. Đồng thời, cơ quan xử phạt có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền phong tỏa tài khoản cho đến khi người sử dụng lao động nộp đủ BHXH trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày đối với vi phạm trên.

Hết thời hạn trên, nếu người sử dụng lao động không nộp đủ tiền BHXH thì người có thẩm quyền nêu trên yêu cầu ngân hàng (nơi người sử dụng lao động mở tài khoản) trích khoản nợ BHXH vào tài khoản của cơ quan BHXH. Nếu công ty vi phạm đến lần thứ ba, cơ quan xử phạt sẽ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động.