Quy định về xin phép giấy phép xây dựng

Quy định về xin phép giấy phép xây dựng

Câu hỏi:

Một số tỉnh khi xây nhà ở, người xây không thấy có giấy phép xây dựng vẫn xây và ở bình thường. Vậy, khi xây dựng công trình như thế nào thì cần phải xin cấp phép xây dựng?
Nếu chủ đầu tư dự án xây dựng Nhà máy gạch đã có giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh cấp thì có cần phải xin phép xây dựng nữa không? Điều này quy định tại đâu ạ?

Trả lời

Chào bạn,

Với thông tin bạn hỏi tôi xin được trả lời như sau:
1. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng: có mặt bằng xây dựng; có Giấy phép xây dựng đối với các công trình phải có Giấy phép xây dựng; có thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; có hợp đồng xây dựng; có đủ nguồn vốn để thực hiện theo tiến độ.
Điều 72. Quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng1. Người quyết định đầu tư xây dựng có các quyền sau:
a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
b) Không phê duyệt dự án khi không đáp ứng mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án;
c) Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện khi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật;
d) Thay đổi, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khi thấy cần thiết phù hợp với quy định tại Điều 61 của Luật này;
đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người quyết định đầu tư xây dựng có các trách nhiệm sau:
a) Tổ chức thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng;
b) Bảo đảm nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
c) Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư; tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 8 của Luật này;
d) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành;
đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;
e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp xây dựng các công trình quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng thì không phải xin cấp phép xây dựng, gồm: Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính; công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa; nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt; các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.
2. Đối chiếu với quy định của hai điều luật trên, trong trường hợp Chủ đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy gạch phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công công trình.
Trân trọng./.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật