Quy định về việc thi hành án với người không có tài sản

Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ngày 3-1-2005 của Tòa án Q.Bình Thạnh, bà N.T.B.Ch. phải trả cho tôi 10 lượng vàng trong thời hạn ba tháng, hạn cuối là ngày 18-2-2005.

Tôi đã gửi đơn yêu cầu thi hành án (THA), nhưng ngày 22-8-2005, Đội THA Q. Bình Thạnh có quyết định trả lại đơn yêu cầu THA của tôi, với lý do bà Ch. không có tài sản để THA. Cho đến nay bà Ch. vẫn không trả một đồng nào cho tôi. Tôi phải làm sao?

B.Q.TR. (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Quyết định trả lại đơn yêu cầu THA nói trên của Đội THA Q.Bình Thạnh là căn cứ theo điều 29 pháp lệnh THA dân sự năm 2004. Theo quy định tại điều này, nếu có căn cứ xác định người phải THA (bà Ch.) không có tài sản để thi hành, cơ quan THA có quyền trả lại đơn yêu cầu THA. Ông có quyền yêu cầu THA lại trong thời hạn ba năm kể từ ngày người phải THA có tài sản để THA.Luật thi hành án hiện hành cũng không có thay đổi về các quy định này.

Do vậy, nay nếu ông có căn cứ chứng minh bà Ch. có tài sản để THA cho ông, chẳng hạn có tiền, tài khoản ngân hàng, giấy tờ có giá, thu nhập hằng tháng, động sản (xe cộ, vật dụng có giá trị mà không phải là công cụ lao động hoặc đồ dùng sinh hoạt thông thường), bất động sản (nhà, đất), ông có quyền gửi đơn yêu cầu THA lần nữa. Nếu bà Ch. có tài sản mà vẫn không tự nguyện THA, cơ quan THA sẽ cưỡng chế THA đối với bà Ch..