Quy định về tội vu khống

Cháu có chơi với một bạn và gần đây chúng cháu có xích mích chuyện tiền nong. Bạn cháu bị mất 700.000 đồng để ở phòng và tiền trong con lợn khoảng 2.000.000 đồng. Bạn ý đã đăng tải lên trang facebook nói rằng cháu lấy trộm tiền của bạn ý và đăng những tin nhắn giữa cháu và bạn ý nói về chuyện tiền nong và có đăng hình ảnh của cháu. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu rất nhiều. Vậy xin hỏi hành vi của bạn ấy có được cho là vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt như thế nào?

 

Căn cứ theo tình huống của bạn đã đưa ra thì bạn của bạn đã có hành vi vu khống đối với người khác và đây là hành vi cấu thành tội vu khống theo quy định của Bộ Luật hình sự 2015.

Như vậy, theo như quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về tội vu khống như sau:

  1. “Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.”

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.

  1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

 

Theo đó, có thể hiều tội vu khống là hành vi bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Đây là hành vi cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc làm ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Hay hành vi loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của người khác. Hay hành vi bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Cần chú ý rằng nếu hành vi này nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì mới cấu thành tội vu khống. Nếu chỉ đơn thuần là những là nói bịa đặt, sai sự thât thì không xác định là phạm tội vu khống được.

+ Về mức độ xử phạt:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 thì :

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.”

Vì vậy, nếu bạn của bạn vi phạm thuộc vào trong hai trường hợp được pháp luật quy định như trên thì có thể sẽ chịu mức phạt tương ứng là từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Tóm lại, với trường hợp của bạn đưa ra thì căn cứ theo quy định của pháp luật có thể cấu thành tội vu khống và chịu mức phạt như trên, ngoài ra nếu hành vi đó chưa đủ điều kiện cấu thành tội vu khống thì người có hành vi sẽ chịu mức phạt  xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ – CP.