Quy định về tội hiếp dâm trẻ em

Giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi thì phạm tội gì? và Giao cấu với người nữ giới trên 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi (người đó tự nguyện) thì phạm tội gì ?

Thứ nhất : Về câu hỏi : giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi thì phạm tội gì?

–  Căn cứ theo Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội hiếp dâm trẻ em:

“Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.”

Như vậy, hành vi giao cấu với trẻ em cấu thành tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại Điều 142  Bộ luật hình sự

Thứ hai : Về câu hỏi: Giao cấu với nữ giới trên 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi (người đó tự nguyện) thì phạm tội gì ?

–  Trong trường hợp này không thỏa mãn cấu thành các tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên vẫn có thể cấu thành tội loạn luân theo điều 184 Bộ luật hình sự nếu giao cấu giữa cha, mẹ với con; giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại; giữa anh chị em cùng cha mẹ; giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Bên cạnh đó, Theo Luật trẻ em 2016 thì trẻ em được quy định là người dưới 16 tuổi. Đó là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa có đầy đủ nhận thức, dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ.

Chính vì vậy, trẻ em là một trong những đối tượng cần được chăm sóc và bảo vệ của gia đình, Nhà nước và xã hội thông qua nhiều biện pháp trong đó có pháp luật.

Dưới góc độ Bộ luật Hình sự 2015, các hành vi xâm phạm tới trẻ em được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, trong một số tội danh hành vi xâm phạm với trẻ em còn là một yếu tố để định tội. Cụ thể như tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.

1. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được hiểu như sau:

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là một trong hai hành vi sau đây:

– Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

– Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2.  Cấu thành tội hiếp dâm trẻ em:

2.1. Về chủ thể:

Mặc dù trong quy định của pháp luật không chỉ rõ chủ thể người thực hiện hành vi này là nam hay nữ nhưng dựa trên thực tế hoàn cảnh và quá trình xét xử của Tòa án thì chủ thể ở đây chỉ có thể là nam thực hiện đối với nạn nhân là trẻ em nữ. Còn chủ thể là nữ sẽ bị truy cứu tội này với tư cách là người đồng phạm.

2.2. Về mặt khách quan:

Người phạm tội thực hiện một trong các hành vi

– Dùng vũ lực là dùng sức mạnh về thể chất như vật ngã, đè, giữ tay, chân, bịt miệng, bóp cổ, đấm đá, trói, giằng xé quần áo… của nạn nhân nhằm làm mất hoặc hạn chế khả năng phòng vệ, tự vệ, chống trả của nạn nhân.

– Đe dọa dùng vũ lực là các hành vi đe dọa nhằm làm tê liệt ý chí kháng cự của nạn nhân như kề súng, kề dao vào người nạn nhân,…

– Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân như nạn nhân: bị say, bị ốm hoặc bị tâm thần,…

Trường hợp: quan hệ tình dục giữa một người nam đủ năng lực truy cứu trách nhiệm hình sự với nạn nhân là một trẻ em nữ bị tâm thần thì hành vi này luôn được coi là hiếp dâm dù nạn nhân đồng ý hay không đồng ý vì người tâm thần không thể nhận thức được hành vi của mình.

– Các thủ đoạn khác là các hành vi như đánh thuốc mê nạn nhân, lừa nạn nhân, dùng các chất kích thích: rượu bia, chất kích dục, …

– Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2.3. Hậu quả:

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có cấu thành hình thức: tội phạm được hoàn thành kể từ thời điểm người phạm tội có một trong các hành vi (như trên) nhằm giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ, không phụ thuộc vào việc đã giao cấu được hay chưa:

–    Trường hợp chưa kịp giao cấu vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội như: bị người khác phát hiện, ngăn chặn kịp; nạn nhân chống cự và giải thoát được cho mình,… thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm dưới hình thức phạm tội chưa đạt.

–    Trường hợp chưa giao cấu vì nguyên nhân người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm thì họ có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm, nhưng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội khác như làm nhục người khác… tùy thuộc từng trường hợp cụ thể.

2.4. Đối tượng của hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi hay nạn nhân bị hiếm dâm:

Hành vi hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi chỉ được cấu thành nếu có hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân là trẻ em có độ tuổi từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi.

Trong trường giao cấu (trái ý muốn hoặc không trái ý muốn/ tự nguyện) với trẻ em dưới 13 tuổi thì đều bị truy cứu trách nhiệm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Độ tuổi của nạn nhân chính yếu tố định tội hiếp dâm trẻ em đồng thời là dấu hiệu để phân biệt giữa tội hiếp dâm và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự 2015.

3. Hình phạt đối với người thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Có hai loại hình phạt đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: phạt tù (hình phạt chính) và có thể bị phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm (hình phạt bổ sung).

Hình phạt tù bao gồm các khung phạt như sau:

– Khung cơ bản: bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

– Khung tăng nặng:

+ Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Đối với 02 người trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

+ Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác