Quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động của các bên

Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động giữ người lao động và người sử dụng lao động được Bộ luật lao động 2019 quy định khá chặt chẽ. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về vấn đề này.

 

1. Quy định của pháp luật về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

Trước khi nhận người lao động vào làm việc cho mình, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thỏa thuận với người lao động về các nội dung hợp đồng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: phạm vi công việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương,… và các bên phải thực hiện nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động theo các nội dung thỏa thuận trên.

Cụ thể, khoản 2 Điều 13 Bộ luật lao động quy định như sau: “Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”

2. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là một loại hợp đồng dân sự, qua đó các bên gồm người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau về các nội dung liên quan đến quan hệ lao động. Các bên có thể tự do thỏa thuận về các nội dung của hợp đồng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về tiền công, tiền lương, thời gian làm việc, thời hạn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên,… khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động như sau: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Khác với Bộ luật lao động 2012, Bộ luật lao động 2019 quy định thêm về trường hợp các bên giao kết hợp đồng có tính chất của hợp đồng lao động nhưng được gọi tên khác thì vẫn được xem là hợp đồng lao động. Khi đó, người sử dụng lao động có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

3. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động và người lao động có nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động trong mọi trường hợp. Hợp đồng lao động có thể được giao kết dưới hình thức lời nói đối với công việc có thời hạn dưới 01 tháng hoặc dưới hình thức văn bản. Tuy nhiên, cho dù các bên giao kết hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào thì các bên cũng phải đảm bảo nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được quy định bởi bộ luật lao động 2019. Theo đó, hợp đồng lao động phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Bên cạnh đó, hợp đồng lao động phải đảm bảo không được trái pháp luật thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

 

4. Dịch vụ tư vấn hợp đồng lao động tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ
  • thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể
  • thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.