Quy định về khung giá đất tại Hà Nội

Pháp luật quy định về nguyên tắc, phương pháp,… định giá đất phức tạp và nằm rải rác ở nhiều văn bản pháp luật. Bài viết nhằm cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến quy định về khung giá đất tại Hà Nội. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn về đất đai. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Nguyên tắc định giá đất:

 • Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;
 • Theo thời hạn sử dụng đất;
 • Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;
 • Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

2. Phương pháp định giá đất

Phương pháp so sánh trực tiếp:

 • Phân tích mức giá của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá.

Phương pháp chiết trừ:

 • Phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản (bao gồm giá trị đất và giá trị tài sản gắn liền với đất).

Phương pháp thu nhập:

 • Định giá đất tính bằng thương số giữa mức thu nhập ròng thu được bình quân một năm trên một đơn vị diện tích đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm tính đến thời điểm định giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh.

Phương pháp thặng dư:

 • Phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tiềm năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi phí ước tính ra khỏi tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản.

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá:

 • Định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

3. Khung giá đất

 • Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng.
 • Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

4. Quy định về khung giá đất tại Hà Nội

Loại đất Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu
Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác 30,0 212,0 25,0 165,0 21,0 95,0
Đất trồng cây lâu năm 42,0 250,0 38,0 190,0 32,0 160,0
Đất rừng sản xuất 12,0 82,0 11,0 75,0 9,0 60,0
Đất nuôi trồng thủy sản 30,0 212,0 28,0 165,0 21,0 95,0
Đất ở tại nông thôn 100,0 29.000,0 80,0 15.000,0 70,0 9.000,0
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn 80,0 23.200,0 64,0 12.000,0 56,0 7.200,0
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn 60,0 17.400,0 48,0 9.000,0 42,0 5.400,0
Đất làm muối Giá tối thiểu: 16,0

Giá tối đa: 80,0

 

Loại đất Loại đô thị Giá tối thiểu Giá tối đa
Đất ở tại đô thị ĐB 1.500,0 162.000,0
I 1.000,0 76.000,0
II 800,0 50.000,0
III 400,0 40.000,0
IV 300,0 30.000,0
V 120,0 25.000,0
Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị ĐB 1.200,0 129.600,0
I 800,0 60.800,0
II 640,0 40.000,0
III 320,0 32.000,0
IV 240,0 24.000,0
V 96,0 20.000,0
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị ĐB 900,0 97.200,0
I 600,0 45.600,0
II 480,0 30.000,0
III 240,0 24.000,0
IV 180,0 18.000,0
V 72,0 15.000,0

 

5. Thông tin liên quan đến quy định về khung giá đất tại Hà Nội tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ bán đấu giá đất. Trình tự ACC thực hiện như sau:

Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;

ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;

Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;

Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về khung giá đất tại Hà Nội. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC