Quy định về đấu giá quyền thuê đất

Đấu giá quyền thuê đất là việc thông qua đấu giá để được quyền sử dụng đất dưới hình thức thuê đất và phải tuân thủ quy định về đấu giá quyền thuê đất. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về đất đai. Mời các bạn tham khảo.

1. Một số khái niệm

 • Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra tài sản cần đấu giá, ra giá công khai và sau đó bán tài sản cho người ra giá cao nhất.
 • Quyền thuê đất là quyền sử dụng đất dưới hình thức thuê đất (trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê).
 • Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

2. Điều kiện đấu giá quyền thuê đất

 • Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chủ thể tham gia đấu giá quyền thuê đất

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền thuê đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 như sau:
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai;
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;
 • Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.
 • Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

4. Nguyên tắc đấu giá quyền thuê đất

 • Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 • Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Như vậy, bài viết trên cung cấp những nội dung cơ bản liên quan đến các quy định về đấu giá quyền thuê đất. Quy định về đấu giá quyền thuê đất (quy định về đấu giá quyền sử dụng đất dưới hình thức thuê) được cụ thể bởi pháp luật về đất đại và pháp luật về đấu giá tài sản. Các bạn cần tư vấn chi tiết hơn về các quy định này, hãy liên hệ với ACC Group.