Quy định về đất công phải đấu giá

Nhà nước giao đất công có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất công phải thực hiện theo quy định về đất công phải đấu giá. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai. Mời các bạn tham khảo.

1. Khái niệm

 • Đất công bao gồm đất chưa sử dụng; đất nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất do các tổ chức của nhà nước sử dụng.
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.
 • Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra món hàng cần đấu giá, ra giá công khai và sau đó bán món hàng cho người ra giá cao nhất.

2. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

 • Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 • Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

3. Các trường hợp phải đấu giá đất công

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định trong các trường hợp trên mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất (không phải thực hiện quy định về đất công phải đấu giá).

4. Điều kiện đấu giá đất công

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất công khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

 • Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chủ thể tham gia đấu giá đất công

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất công phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;
 • Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Tóm lại, việc đấu giá đất công vẫn phải tuân theo các quy định về đấu giá đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản. Các bạn cần tư vấn để hiểu rõ hơn các quy định về đất công phải đấu giá, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC