Quy định về đăng kí kết hôn

Tôi và bạn gái quen nhau từ năm 2014, nay chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân nhưng bố mẹ tôi không đồng ý do bạn gái tôi là người đã có một đời chồng và đã ly hôn. Trong thời gian tìm hiểu nhau, bạn gái tôi cũng thừa nhận là cô ấy đã có gia đình và đã ly hôn, nhưng không có con chung và đã có giấy xác nhận ly hôn của UBND xã vào năm 2010. Bỏ qua sự phản đối của gia đình tôi muốn đăng kí kết hôn theo quy định của pháp luật có được không?

 

Theo quy định tại Điều 8  Luật hôn nhân và gia đình 2014 về điều kiện kết hôn:

“Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.”

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5  Luật hôn nhân và gia đình 2014 về cấm các hành vi sau:

“a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.”

Căn cứ vào các quy định trên và căn cứ theo những gì bạn cho biết thì hai bạn hoàn toàn có thể tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

TÌM KIẾM TIN TỨC