Quy định về bồi thường thiệt hại khi bị chó cắn

Khi chó nhà bạn cắn người khác, rất có thể bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các quy định về bồi thường thiệt hại khi bị chó cắn để giúp mọi người hiểu rõ hơn vấn đề này.

1. Quy định về bồi thường thiệt hại khi bị chó cắn

Vấn đề này được quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 603 – Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

  1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
  3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
  4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Như vậy, theo quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, khi súc vật gây ra thiệt hại cho người khác thì chủ sở hữu chính là người phải đứng ra bồi thường. Như vậy, khi chó cắn người đi đường thì chủ sở hữu là người phải đứng ra bồi thường.

2. Mức bồi thường thiệt hại khi bị chó cắn

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu:

– Chó bị người thứ ba chiếm hữu, sử dụng và cắn người trong thời gian này thì người thứ ba phải bồi thường. Nhưng nếu chủ sở hữu cũng có lỗi thì người này cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại.

– Chó bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật mà cắn người, gây thiệt hại thì người đang chiếm hữu, sử dụng trái phép phải bồi thường.

Lưu ý: Nếu chó được thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu chó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Thậm chí, nếu chó cắn chết người thì chủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội Vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015.

Mong rằng những thông tin mà ACC gửi tới quý khách hàng về bồi thường thiệt hại khi bị chó cắn qua bài viết trên sẽ giúp cung cấp hiểu biết rõ hơn về vấn đề này. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được phục vụ.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật