Quy Định Về Bảng Giá Đất Cần Thơ

Để tính các loại thuế, phí, tiền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất,… trên đại bàn Thành phố Cần Thơ trong nhiều trường hợp thì phải dựa trên quy định về bảng giá đất Cần Thơ.

Thẩm quyền ban hành bảng giá đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền ban hành bảng giá đất của địa phương mình.

Quy trình ban hành bảng giá đất

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ý nghĩa của bảng giá đất Cần Thơ

Bảng giá đất theo quy định về bảng giá đất Cần Thơ được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Quy định về bảng giá đất Cần Thơ

Về phân chia loại đất gồm:

 • Đất nông nghiệp
 • Đất phi nông nghiệp: Đất ở; Đất thương mại, dịch vụ và Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất khu công nghiệp, khu chế xuất; Đất nghĩa trang, nghĩa địa; Đất xây dựng công trình sự nghiệp sử dụng có thời hạn

Các loại bảng giá đất Cần Thơ:

 • Bảng giá đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản: giá đất xác định theo vị trí đất tại từng quận huyện.
 • Bảng giá đất trồng cây lâu năm: giá đất xác định theo vị trí đất tại từng quận huyện.
 • Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn: xác định giá đất theo từng khu đô thị/khu dân cư/khu tái định cư/hẻm, tên đường tại mỗi quận huyện.
 • Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và tại nông thôn: xác định giá đất theo tên đường, đoạn đường.
 • Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và tại nông thôn: xác định giá đất theo tên đường, đoạn đường.

Bài viết trên tổng quát nội dung quy định về bảng giá đất Cần Thơ. Để xem bảng giá đất và giá đất cụ thể trên địa bàn, các bạn có thể tham khảo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND Thành phố Cần Thơ.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC