Quy định tính lương cho người lao động

Ngừng việc không do lỗi của người lao động: Do công ty bị cúp điện theo lịch của điện lực nên giám đốc cho chúng tôi nghỉ một ngày và không tính lương ngày nghỉ đó. Xin hỏi những ngày nghỉ việc vì cúp điện, chúng tôi có được tính lương không? Nếu có thì tính lương như thế nào?

(Ng.A.Ph. – Q.Gò Vấp, TP.HCM)

 

Theo quy định tại điều 99 Bộ Luật lao động, trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương. Nếu phải ngừng việc do lỗi của người lao động thì người có lỗi đó không được trả lương,  còn những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận,  nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Nếu phải ngừng việc do sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc vì những nguyên nhân bất khả kháng, thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Vì vậy,  nếu bạn phải nghỉ việc trong trường hợp trên thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu (mức lương cụ thể sẽ được qui định trong hợp đồng lao động hoặc trong thỏa ước lao động tập thể hoặc trong một văn bản thỏa thuận khác)