Quy định thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với các trường hợp được hưởng miễn trừ

Việc thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm chỉ có thể được thực hiện khi có quyết định cho hưởng miễn trừ của cơ quan có thẩm quyền và phải thực hiện đúng quyết định. Bài viết sau đây ACC Group sẽ cung cấp quy định của pháp luật về việc thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với các trường hợp được hưởng miễn trừ.

1. Điều kiện để được hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thuộc các loại có thể được miễn trừ  theo quy định của pháp luật thì sẽ được miễn trừ có thời hạn nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

  • Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ
  • Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế
  • Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm
  • Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.

2. Nội dung của quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ của các bên tham gia thỏa thuận
  • Nội dung của thỏa thuận được thực hiện
  • Điều kiện và nghĩa vụ của các bên tham gia thỏa thuận
  • Thời hạn hưởng miễn trừ

Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải được gửi cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

3. Thời hạn được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Thời hạn hưởng miễn trừ đối với thỏa thuân hạn chế cạnh tranh bị cấm là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định được hưởng miễn trừ.

Trong thời gian 90 ngày trước khi thời hạn hưởng miễn trừ kết thúc, theo đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Trường hợp tiếp tục được hưởng miễn trừ thì thời hạn hưởng miễn trừ là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định tiếp tục hưởng miễn trừ.

4. Việc thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với các trường hợp được hưởng miễn trừ.

Các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo quy định của pháp luật chỉ được thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sau khi  đã có quyết định hưởng miễn trừ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Bên cạnh đó, các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được hưởng miễn trừ phải thực hiện đúng như quyết định hưởng miễn trừ đã ban hành.

Trên đây là những cung cấp của ACC Group về quy định thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với các trường hợp được hưởng miễn trừ. Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý của ACC Group vui lòng liên hệ qua hotline 084.696.7979 hoặc đến trực tiếp các văn phòng với địa chỉ bên dưới để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. Khi đến trực tiếp văn phòng, quý khách vui lòng liên hệ trước để chuyên viên chúng tôi phục vụ quý khách tốt nhất. Trân trọng.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật