Quy định phân chia tài sản theo di chúc

Chồng tôi mất từ năm 1992. Đến năm 2005 tôi được cấp sổ đỏ tài sản nhà đất mang tên tôi. Tôi có bảy người con, hai trai, năm gái. Năm đứa con gái đã lấy chồng. Nay tôi viết di chúc chỉ cho nhà đất cho hai con trai mà không thông qua năm con gái có được không?

Ng.Th.Kh. (…@yahoo.com)

Thông tin của bà không rõ giấy tờ chủ quyền tài sản (sổ đỏ) mà bà được cấp là tài sản riêng của bà hay của hai vợ chồng (cho dù chồng bà đã chết). Trong trường hợp tài sản là của riêng bà, khi còn sống và còn minh mẫn sáng suốt, bà có quyền viết di chúc để lại tài sản đó cho bất cứ ai, tất cả các con hay chỉ các con trai, thậm chí cho người khác không phải là con. Đây là ý chí riêng của bà mà không cần phải hỏi ý kiến những người con gái. Để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc, tốt nhất là lập di chúc bằng văn bản, có hai người làm chứng, công chứng tại bất kỳ phòng công chứng nào, hoặc chứng thực tại UBND phường xã nơi bà thường trú.

Trong trường hợp tài sản là của chung hai vợ chồng bà thì 1/2 tài sản là di sản của chồng bà để lại. Chồng bà chết không để lại di chúc, nên bà và bảy người con mỗi người sẽ được thừa kế 1/8 của 1/2 khối tài sản đó. Như vậy, bà chỉ có quyền định đoạt trên 1/2 khối tài sản, cộng với phần thừa kế 1/8 của 1/2 tài sản nêu trên bằng việc lập di chúc để lại khối tài sản này cho bất cứ ai theo cách nêu trên.