Quy định giảm thuế theo pháp luật.

Quy định giảm thuế là một biện pháp kích thích hoạt động kinh doanh. Những mặt hàng nào thuộc loại này? Bài viết dưới đây ACC sẽ làm rõ vấn đề này để quý khách hàng tham khảo.

Giảm thuế là gì?

Giảm thuế là việc Nhà nước cho phép đối tượng nộp thuế được giảm một khoản tiền thuế trong số thuế đáng ra phải nộp cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Số tiền thuế được giảm phụ thuộc vào những điều kiện nhất định. Thông thường những trường hợp được giảm thuế là hàng hóa có xuất khẩu, hoặc nhập khẩu nhưng không đạt tiêu chuẩn đặt ra ban đầu vì những lí do khách quan xảy đến trong quá trình đưa hàng hóa từ tay người xuất khẩu đến tay người nhập khẩu.

Các đối tượng được quy định giảm thuế:

Căn cứ vào Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì các đối tượng được giảm thuế bao gồm:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế.

Mức giảm thuế tương ứng với tỉ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Thủ tục tiến hành xin giảm thuế.

Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị giảm thuế đến cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại; kiểm tra điều kiện giảm thuế; thực hiện giảm thuế trong thời hạn làm thủ tục hải quan hoặc thông báo lí do không thuộc đối tượng giảm.

Thời hạn giải quyết thủ tục giảm thuế

Thực hiện giảm thuế trong thời hạn làm thủ tục hải quan theo qui định tại Điều 23 Luật hải quan. Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải được qui định như sau:

– Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 (hai) giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

– Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 (tám) giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo qui định.

– Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 (tám) giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo qui định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày;

Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để bảo đảm kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách, phương tiện vận tải hoặc trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan và phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn hoạt động hải quan.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan hải quan thực hiện đúng quy định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lí do không thuộc quy định giảm thuế.

Tùy theo thời gian sẽ có những thay đổi về quy định giảm thuế, công ty ACC luôn cập nhật những thông tin mới nhất đề gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách cần tư vấn dịch vụ liên quan đến giảm thuế, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác