Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh khách sạn

Kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Do đó, cơ sở kinh doanh ngành nghề này cần xin giấy phép an ninh, trật tự trước khi đi vào hoạt động kinh doanh. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về giấy phép an ninh, trật tự cho dịch vụ khách sạn.

 

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

“Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý

  1. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.”

 

Điều 5 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

“Điều 5. Nguyên tắc hoạt động và quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

  1. Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nếu đủ điều kiện quy định tại Nghị định này và chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan đều được hoạt động kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
  2. Công khai, minh bạch trong công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường an ninh, trật tự ổn định để tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có hiệu quả.”

 

Theo đó, kinh doanh khách sạn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý. Do đó, cơ sở kinh doanh khách sạn cần xin giấy phép an ninh, trật tự khách sạn trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trên đây là một số thông tin về giấy phép an ninh, trật tự khách sạn. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách sạn, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

TÌM KIẾM TIN TỨC