Quy định của pháp luật về Hợp đồng lao động với lái xe

Pháp luật lao động Việt Nam quy định cụ thể và chi tiết về hợp đồng lao động giữ người lao động và người sử dụng lao động. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về hợp đồng lao động với lái xe theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

1. Hình thức hợp đồng lao động với lái xe

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019, hợp đồng lao động với lái xe có thể được xác lập dưới hình thức văn bản, thông qua phương tiện điện tử hoặc bằng lời nói. Cho dù hợp đồng lao động với lái xe được giao kết dưới hình thức nào thì đều có hiệu lực pháp luật và được công nhận. Cụ thể như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng”

 

2. Hợp đồng lao động với lái xe có thời hạn không?

Giao kết hợp đồng lao động là sự tự nguyện thỏa thuận trong quan hệ lao động. Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động có quyền tự do thỏa thuận với nhau về các điều khoản trong hợp đồng lao động và đảm bảo các điều khoản đó không trái với quy định của pháp luật lao động. Đối với thời hạn hợp đồng lao động, theo quy định của Bộ luật lao động, hợp đồng lao động có thể được giao kết dưới hai dạng là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Người lao động và người sử dụng lao động có thể tự do thỏa thuận về thời hạn hợp đồng. Khái niệm hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không có thời hạn được quy định như sau:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.” (Theo khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019)

Tóm lại, hợp đồng lao động với lái xe có thể là hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn tùy vào thỏa thuận giữa lái xe và người thuê.

 

3. Dịch vụ hợp đồng lao động với lái xe tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động với lái xe. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng lao động với lái xe. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật