Quy Định Của Pháp Luật Về Cấp Dưỡng Một Lần Sau Ly Hôn

Một trong những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết rõ ràng trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn là vấn đề về con cái, mà điển hình là vấn đề cấp dưỡng. Có rất nhiều cách để cấp dưỡng cho con tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người có thể là cấp dưỡng theo tháng, năm, hoặc một lần. Hiện nay cũng không ít cặp vợ chồng ly hôn đã chọn cách cấp dưỡng một lần cho con để không phải cấp dưỡng nhiều lần và do nhiều yếu tố cá nhân khác mà họ đã chọn cấp dưỡng một lần. Để thỏa mãn được yêu cầu cấp dưỡng một lần pháp luật đã quy định về cấp dưỡng một lần sau ly hôn. Dưới đây là một số thông tin quy định của pháp luật về cấp dưỡng một lần cho con.

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

Căn cứ khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cấp dưỡng được hiểu là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cấp dưỡng là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau ly hôn: “ Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Theo đó, cha, mẹ người mà không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thỏa thuận. Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng sẽ do các bên thỏa thuận với nhau. Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng hợp lý.

2. Quy định về cấp dưỡng một lần sau ly hôn 

Bên cạnh mức cấp dưỡng, pháp luật đặt ra phương thức cấp dưỡng cho con khi vợ chồng ly hôn. Hiện nay có rất nhiều phương thức cấp dưỡng được quy định tại Điều 117 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau: Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo đó, có năm phương thức cấp dưỡng bao gồm:

 • Cấp dưỡng định kỳ hàng tháng;
 • Cấp dưỡng hàng quý;
 • Cấp dưỡng nửa năm;
 • Cấp dưỡng hàng năm;
 • Cấp dưỡng một lần.

Như vậy, cấp dưỡng một lần là một trong những phương thức mà hai bên vợ chồng có thể thỏa thuận lựa chọn để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn. Phương thức này khắc phục được hiện tượng trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của người được người được cấp dưỡng. Trường hợp không thỏa thuận được về việc cấp dưỡng một lần thì Tòa án sẽ quyết định vấn đề này.

3. Mức cấp dưỡng một lần sau ly hôn được xác định 

Mức cấp dưỡng sau ly hôn được quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

 Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo đó, mức cấp dưỡng một lần sau ly hôn được xác định trên cơ sở tự nguyện, tôn trọng sự thỏa thuận của người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng và người giám hộ của người được cấp dưỡng.

Trường hợp hai bên vợ chồng không thỏa thuận được với nhau thì mức cấp dưỡng một lần được xác định căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tức là căn cứ vào mức thu nhập thường xuyên hoặc tài sản còn lại của cá nhân đó sau khi đã trừ đi chi phí thông thường cần thiết cho cuộc sống của họ.
 • Nhu cầu thiết yếu của con (là người được cấp dưỡng): dựa trên mức chi tiêu cần thiết của con theo mức sống trung bình của một cá nhân ở độ tuổi tương tự tại địa phương nơi con cư trú, bao gồm các chi phí cần thiết về ăn ở, mặc, đi lại, học hành, khám chữa bệnh và các chi phí cần thiết khác nhằm bảo đảm cuộc sống của người được cấp dưỡng.

Như vậy, căn cứ vào khả năng thực tế và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng được xác định tại thời điểm thỏa thuận nghĩa vụ cấp dưỡng, có thể đưa ra mức cấp dưỡng một lần cho con khi ly hôn. Mức cấp dưỡng này thường được xác định bằng mức cấp dưỡng 1 tháng nhân với thời gian phải cấp dưỡng. Mức này phải phù hợp với điều kiện kinh tế của người phải cấp dưỡng tại thời điểm đó.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CẤP DƯỠNG MỘT LẦN SAU LY HÔN TẠI ACC GROUP

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin về cấp dưỡng một lần sau ly hôn. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về cấp dưỡng một lần sau ly hôn mà ACC đã cung cấp.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật