Quy định chia di sản thừa kế

– Ông bà ngoại tôi mất có để lại một căn nhà, vì không lập di chúc nên tất cả sáu người con là các cậu, dì và mẹ tôi được hưởng thừa kế. Nay, năm trong sáu người thừa kế đều thống nhất hợp thức hóa chủ quyền nhà và sau đó sẽ bán. Nhưng chỉ có người cậu đang ở Mỹ không đồng ý. Xin hỏi: năm người đã đồng ý phải làm sao để giải quyết việc thừa kế này? TUẤN (Bình Dương)

=> Vì không có di chúc, căn nhà nói trên được chia đều cho sáu người con mỗi người 1/6 giá trị căn nhà, theo quy định về thừa kế của pháp luật. Nếu những người thừa kế không thống nhất với nhau về việc chia di sản thừa kế thì có quyền kiện ra tòa án nơi có bất động sản thừa kế để yêu cầu chia di sản. Những người thừa kế có thể yêu cầu chia đều bằng hiện vật, tức mỗi người sẽ được một phần căn nhà ở các vị trí xác định; nếu không thể chia đều được thì có thể thỏa thuận một người sẽ nhận căn nhà và thanh toán phần tiền thừa kế tương ứng cho những người còn lại; trường hợp không thỏa thuận được thì căn nhà sẽ phải được bán để chia.

Lưu ý rằng người cậu ở Mỹ, tức Việt kiều, hiện nay theo qui định pháp luật chưa được phép đứng tên sở hữu nhà ở VN ngoại trừ một vài trường hợp về VN sinh sống đầu tư theo qui định, cho nên sẽ không được phép nhận căn nhà mà chỉ được nhận phần giá trị thừa kế được hưởng. Việc người cậu không muốn bán nhà bởi các lý do như giữ để làm nhà thờ cúng, để kỷ niệm…cũng không thể được chấp nhận vì người cậu này chỉ có quyền trong 1/6 căn nhà.

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế là 10 năm kể từ ngày người để lại di sản chết.

TÌM KIẾM TIN TỨC