Quy định cận thị nghĩa vụ quân sự 2020

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp cho bạn thêm những thông tin về quy định cận thị đối với việc thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật hiện hành.

1. Tiêu chuẩn tuyển quân 

Căn cứ vào Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có quy định :

Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

2. Phân loại 

Căn cứ Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP, yêu cầu về sức khỏe được đánh giá qua các chỉ tiêu là: Thể lực; các bệnh về mắt; các bệnh về răng, hàm, mặt; các bệnh về tai, mũi, họng; các bệnh về thần kinh, tâm thần; các bệnh về tiêu hóa; các bệnh về hô hấp; các bệnh về tim mạch; các bệnh về cơ, xương, khớp.

Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

STT Thị lực Phân loại
1 Mắt phải Tổng thị lực 2 mắt
10/10 19/10 1
10/10 18/10 2
9/10 17/10 3
8/10 16/10 4
6,7/10 13/10- 15/10 5
1,2,3,4,5/10 6/10-12/10 6
Cận thị
2 Cận thị dưới -1,5 D 2
Cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D 3
Cận thị từ -3D đến dưới -4D 4
Cận thị từ -4D đến dưới -5D 5
Cận thị từ -5D trở lên 6
Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt Dựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

 

Theo điều 9 tại Thông tư đã có quy định như sau : 

Cách cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Bạn đọc dựa vào các tiêu chí trên để phân loại ra những trường hợp được hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự. Đồng thời khi đi khám sức khỏe nếu mắt bạn không cận từ 1,5 điop trở lên và sức khỏe thuộc loại 1,2,3 thì bạn vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là một số thông tin cơ bản và đáng lưu ý liên quan đến Quy định về cận thị nghĩa vụ quân sự mới nhấtACC xin được gửi đến các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hay có những vướng mắc chưa hiểu hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0846967979 để được tư vấn.