Quy định bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Nếu gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác thì bạn phải bồi thường. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các quy định bồi thường thiệt hại khi sức khỏa bị xâm phạm.

1. Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 về xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Theo quy định trên, những chi phí sau sẽ được tính là chi phí bồi thường khi sức khỏe bị xâm phạm gồm các chi phí cơ bản sau:

– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Chi phí này thường được xác định dựa trên biên lai thu tiền viện phí, hóa đơn thanh toán tiền thuốc điều trị…

– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại. Để  có căn cứ chứng minh thu nhập này, người bị thiệt hại về sức khỏe có thể chứng minh qua thang bảng lương, hợp đồng lao động mình đã ký kết để tính ra mức thiệt hại cụ thể.

– Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Đối với những trường hợp người bị thiệt hại về sức khỏe cần người chăm sóc trong thời gian điều trị tại bệnh viên, cơ sở y tế thì thu nhập của người chăm sóc  người bị xâm hại về sức khỏe cũng được tính vào chi phí bồi thường. Tuy nhiên, mức bồi thường cụ thể sẽ phụ thuộc vào tình hình điều trị của người bị xâm phạm về sức khỏe và thu nhập thực tế của người chăm sóc.

Ngoài các chi phí trên, tùy từng trường hợp người bị xâm phạm về sức khỏe có quyền yêu cầu bồi thường thêm các chi phí như: Chi phí cho việc chăm sóc người bị thiệt hại nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc…

2. Mức bồi thường khi sức khỏe bị xâm phạm

Căn cứ Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015, mức bồi thường khi sức khỏe bị xâm phạm sẽ được tính như sau:

Mức bồi thường = Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm + Bồi thường tổn thất về tinh thần

Trong đó:
– Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm: là tổng hợp các chi phí hợp lý mà AZLAW đã phân tích ở trên
– Mức bồi thường tổn thất về tinh thần sẽ do bên bị thiệt hại và bên gây thiệt hại thỏa thuận, khi không thỏa thuận được thì mức tối đa cho bồi thường này sẽ là không quá 50 tháng lương cơ sở do nhà nước quy định.

Trên đây là những quy định bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm mà công ty ACC muốn gửi đến quý khách hàng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật