Quy định Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

Việc nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa đối với hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới môi trường sống. Nếu hàng hóa được nhập khẩu, quá cảnh không được kiểm soát một cách hợp lý sẽ gây ra những hệ lụy không đáng có đối với môi trường. Tham khảo thêm các quy định bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa dưới đây để hiểu hơn về việc bảo vệ môi trường trong lĩnh vực này.

1. Định nghĩa chung về nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa

Căn cứ theo khoản 2 Điều 28 Luật thương mại 2005 thì:

 • Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
 • Căn cứ theo quy định tại Điều 241. Quá cảnh hàng hóa_ Luật thương mại 2005 thì:
 • Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.

2. Quy định bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

Quy định bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa là việc các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về môi trường trong quá trình thực hiện các hoạt động nhập khẩu hoặc quá cảnh hàng hóa. Các quy định đó bao gồm (căn cứ theo Luật bảo vệ môi trường 2014Nghị định 40/2019/NĐ-CP):

– Máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

– Cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, hàng hóa sau:

 • Máy móc, thiết bị, phương tiện không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
 • Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá dỡ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
 • Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất, hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu;
 • Máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm chất phóng xạ, vi trùng gây bệnh, chất độc khác chưa được tẩy rửa hoặc không có khả năng làm sạch;
 • Thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm;
 • Thuốc, nguyên liệu làm thuốc sử dụng cho người, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

–         Việc nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Ngoài ra, các quy định đối với cơ sở nhập khẩu tàu biển để tháo dỡ bao gồm:

 • Dự án xây dựng cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có khu vực và thiết bị phá dỡ tàu biển chuyên dụng phù hợp với từng chủng loại và tải trọng tàu
 • Có khu vực lưu giữ vật liệu, thiết bị sau khi phá dỡ có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng vật liệu, thiết bị cao nhất theo tính toán
 • Có khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình phá dỡ tàu biển bảo đảm các yêu cầu theo quy định;
 • Có phương tiện, thiết bị, hạng mục công trình tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý, quản lý chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ tàu biển bảo đảm các quy định pháp luật về môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường có liên quan.
 • Đảm bảo các yêu cầu về quy trình bóc tách, thu gom và phân loại một số chất thải đặc thù phát sinh từ hoạt động phá dỡ tàu biển
 • Đảm bảo các yêu cầu về quản lý chất thải và phế liệu trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.