Quy định Bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng

Không chỉ người sống cần thực hiện bảo vệ môi trường, mà người chết cũng cần thực hiện các quy định này. Việc xử lý thi thể người đã chết không đúng theo các quy chuẩn kỹ thuật cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước. Để khắc phục tình trạng này, các cơ sở mai táng, hỏa táng cần nghiệm túc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng theo luật bảo vệ môi trường 2014.

1. Quy định về mai táng, hỏa táng

Căn cứ theo Điều 2 nghị định 23/2016/NĐ-CP thì

Mai táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất.

Hỏa táng (bao gồm cả điện táng) là thực hiện việc thiêu thi hài hoặc hài cốt ở nhiệt độ cao.

Cơ sở hỏa táng là cơ sở vật chất bao gồm lò hỏa táng và các công trình phụ trợ khác (khu văn phòng, khu kỹ thuật, khu lưu trữ tro cốt, nhà tang lễ, các công trình hạ tầng kỹ thuật).

Hoạt động xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng là hoạt động bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

2. Quy định bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng

Quy định bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng bao gồm các quy định về quy hoạch khu mai táng hỏa táng, về hoạt động nhà mai táng, hỏa tháng … theo quy định tại điều 84 Luật bảo vệ môi trường 2014nghị định 23/2016/NĐ-CP như sau:

2.1 Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang (bao gồm cả cơ sở hỏa táng trong nghĩa trang):

 • Xác định ranh giới, quy mô xây dựng nghĩa trang;
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng đất xây dựng, các điều kiện tự nhiên, cảnh quan, địa hình, địa chất thủy văn, hạ tầng kỹ thuật, môi trường khu vực quy hoạch xây dựng, các quy định của quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh, quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trong các đồ án quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị có liên quan;
 • Xác định các hình thức táng, chỉ tiêu sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, đề xuất lựa chọn loại cây trồng phù hợp trong các lô mộ, nhóm mộ, đường giao thông chính và khu vực công cộng trong nghĩa trang;
 • Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, vị trí, quy mô và yêu cầu đối với thiết kế công trình trong nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; phân lô, nhóm, hàng mộ và khoảng cách giữa các mộ phù hợp với các hình thức táng; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giải pháp kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài phạm vi lập quy hoạch;
 • Xác định cụ thể kế hoạch và nguồn lực thực hiện;
 • Đánh giá môi trường chiến lược.

2.2 Quản lý sử dụng khu mai táng, hỏa táng

Quản lý sử dụng khu mai táng, hỏa táng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Phù hợp với quy hoạch;
 • Có vị trí, khoảng cách đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư;
 • Không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh.
 • Cơ sở hỏa táng phải sử dụng công nghệ hỏa táng hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường về lò hỏa táng;
 • Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của cơ sở hỏa táng phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo môi trường theo quy định.
 • Công nghệ hỏa táng lần đầu được áp dụng tại Việt Nam phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định công nghệ hỏa táng lần đầu áp dụng ở Việt Nam
 • Việc quàn, ướp, di chuyển, chôn cất thi thể, hài cốt phải bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường.
 • Việc mai táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.
 • Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ mai táng phải chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về vệ sinh phòng dịch.
 • Nhà nước khuyến khích việc hỏa táng, chôn cất trong khu nghĩa trang theo quy hoạch, xóa bỏ hủ tục gây ô nhiễm môi trường.