Phạm vi ba đời theo Luật định

Hiện nay, em có tình cảm với một người cậu. Chúng em yêu nhau cũng đã lâu, muốn làm đăng ký kết hôn thì lại sợ rằng trong phạm vi ba đời. Bà ngoại em và mẹ của anh ấy là chị em ruột, như vậy chúng em có nằm trong phạm vi ba đời không? Chúng em có thể kết hôn không?

 

Thứ nhất: Kết hôn giữa những người trong phạm vi ba đời là hành vi mà pháp luật cấm

Theo quy định tại Điểm d khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì:

“Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Theo quy định trên, nếu bạn và bạn trai có họ trong phạm vi ba đời thì không được phép kết hôn.

Thứ hai: Bạn và bạn trai không phải những người có họ trong phạm vi ba đời

Theo giải thích tại khoản 18 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.”

Theo như giải thích trên, bà ngoại của bạn và mẹ của bạn trai là chị em ruột. Do đó, cụ ngoại của bạn là đời thứ nhất; ông, bà ngoại của bạn là đời thứ hai; bố mẹ của bạn là đời thứ ba; bạn là đời thứ tư. Còn người bạn trai của bạn là đời thứ ba. Một người đời thứ tư và một người đời thứ ba không thuộc trường hợp cấm kết hôn của pháp luật.

Do đó, mặc dù các bạn trên danh nghĩa là có họ hàng nhưng vẫn được phép kết hôn theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác