Người lao động đi làm muộn bị trừ lương

Theo Điều 117 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Người lao động có nghĩa vụ chấp hành nội quy lao động do người sử dụng lao động ban hành, trong đó có nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Trường hợp người lao động tự ý đi muộn, về sớm tức là vi phạm nội quy lao động, do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng các hình thức kỷ luật lao động như khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương… nhưng không được trừ lương của người lao động. Bởi đây là một trong những hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động tại Điều 127 BLLĐ năm 2019:

“1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.”

Như vậy, người lao động đi làm muộn đã vi phạm nội quy lao động nhưng công ty không được phép trừ lương để thay thế cho các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác.

Trường hợp duy nhất được trừ lương của người lao động

Điều 102 BLLĐ năm 2019 quy định, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản. Đây là trường hợp duy nhất được phép trừ lương của người lao động.

Với những thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì người lao động chỉ phải bồi thường tối đa là 03 tháng tiền lương (khoản 1 Điều 129 BLLĐ 2019).

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động được phép trừ lương nhưng không được trừ hết lương tháng của người lao động mà phải khấu trừ hàng tháng. Khoản 3 Điều 102 BLLĐ 2019 nêu rõ:

“Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.”

Theo đó, sau khi trích nộp bảo hiểm, thuế, người sử dụng lao động chỉ được phép trừ 30% lương thực trả của người lao động đến khi trả đủ số tiền phải bồi thường.

Trừ lương nhân viên đi làm muộn, doanh nghiệp bị phạt nặng

Như đã đề cập ở trên, người sử dụng lao động chỉ được phép trừ lương khi người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản cho doanh nghiệp.

Đồng thời người sử dụng lao động cũng không được phép trừ lương lương người lao động đi làm muộn để thay cho việc xử lý kỷ luật lao động. Nếu cố tình vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

“Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;”

Như vậy, doanh nghiệp trừ lương nhân viên đi làm muộn có thể bị phạt tiền lên đến 15 triệu đồng. Cùng với đó, người sử dụng lao động còn phải trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động (căn cứ điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định 28).