Người 17 tuổi có được đứng tên sổ đỏ không?

Đứng tên sổ đỏ đồng nghĩa với việc chủ sở hữu là người được ghi tên trên giấy tờ quyền sở hữu. Điều này chứng minh quyền hạn, sự sở hữu và quyền sử dụng tài sản. Đứng tên sổ đỏ tạo niềm tin và bảo đảm pháp lý cho chủ sở hữu đối với tài sản của mình.

Đứng tên sổ đỏ
Đứng tên sổ đỏ

Tóm tắt các vấn đề:

Hiện tôi 17 tuổi, tôi có tiền để mua đất nhưng không biết pháp luật có cho phép không và giấy tờ pháp lý như thế nào? Có cần người giám hộ không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Bộ luật dân sự 2005

2. Nội dung tư vấn:

Theo Mục 5 của Luật đất đai 2013 quy định rằng người sử dụng đất là:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này bao gồm:

1. Tổ chức quốc gia bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội. hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức công lập sự nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);

3. Cộng đồng dân cư bao gồm cộng đồng người Việt Nam cùng sinh sống trong cùng một thôn, làng, buôn, xóm, bản, phum, sóc, tổ dân phố và khu dân cư tương tự nhau, có cùng phong tục tập quán hoặc có chung dòng họ;

4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, miếu, điện, niệm Phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;

5. Tổ chức nước ngoài thực hiện chức năng ngoại giao bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài thực hiện chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam công nhận; cơ quan đại diện của tổ chức, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ của Liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Như vậy, theo quy định của Luật đất đai 2013 thì chủ sử dụng đất có thể là cá nhân, không hạn chế độ tuổi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, đối với người chưa đủ 18 tuổi vẫn được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng thì khi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng thì người giám hộ được kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng. Theo quy định tại Điều 20 BLDS 2005 quy định về năng lực hành vi của người chưa thành niên từ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, cụ thể như sau:

“1. Người từ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện hành vi dân sự phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của họ, trừ hành vi phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày theo quy định của pháp luật. quy định hoặc quy định khác.

2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện hành vi dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp có quy định khác. quy định của pháp luật. »

Nếu số tiền bạn có là tài sản của bạn, đủ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thì bạn có thể tự mình thực hiện toàn bộ việc mua bán mảnh đất. Nếu số tiền này không thuộc quyền sở hữu của bạn, bạn cần có sự đồng ý của người đại diện hoặc người giám hộ của bạn trong quá trình dịch thuật. Việc chuyển nhượng của bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, khoản 3, điều 167, luật đất đai 2013:

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản. tại điểm b khoản này”

Như vậy, trường hợp của bạn khi mua bán đất phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng, chứng thực thì mới có hiệu lực.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật