Người 16 tuổi có được đứng tên sổ đỏ không?

Người sử dụng đất đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên nhiều người thắc mắc bao nhiêu tuổi thì được đứng tên Sổ đỏ? Bạn có phải trên 18 tuổi để đăng ký Sổ đỏ? Vậy người 16 tuổi có được đứng tên sổ đỏ không? Hãy cùng Luật ACC tìm hiểu bài viết dưới đây:

16 tuổi có được đứng tên sổ đỏ

1. Pháp luật không quy định về độ tuổi đứng tên Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, người quyền sử dụng đất được quy định tại điều 5 Luật Đất đai 2013 gồm: Hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước…Tuy nhiên, khi nhắc đến độ tuổi thì người sử dụng đất sẽ là cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ngoài ra, tại điểm a khoản 1 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT khi ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Sổ đỏ theo quy định sau:

Với cá nhân trong nước thì ghi: “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú.

Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”;

trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”;

trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “Giấy khai sinh số….”;

Như vậy, pháp luật đất đai không phân biệt hay quy định độ tuổi đứng tên Sổ đỏ mà quy định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp Sổ đỏ.

2. Quyền đứng tên Sổ đỏ bị hạn chế bởi Bộ luật Dân sự?

Hiện nay, một người có quyền sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận do khai hoang, sử dụng lâu dài… hoặc phổ biến hơn là thông qua các hình thức chuyển giao quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng, tặng cho, di sản…

Theo Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Người thừa kế là thể nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc người đã sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế. thừa kế nhưng có thai trước khi người để lại tài sản thừa kế chết.

Như vậy, người thừa kế được hưởng di sản là quyền sử dụng đất chỉ phải:

Còn sống vào thời điểm mở di sản (thời điểm người để lại di sản chết);

Hoặc sinh sau thời điểm mở thừa kế nhưng lại có thai trước khi người để lại thừa kế chết.

Dù người mới sinh con hoặc chưa sinh con nhưng đã có thai trước khi người để lại di sản chết thì vẫn có quyền hưởng di sản đối với quyền sử dụng đất theo thừa kế.

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định 04 nhóm tuổi mà theo đó có các điều kiện tham gia giao dịch trong đó có bất động sản khác nhau:

1. Theo điều 06, giao dịch sẽ do người đại diện theo pháp luật của người này (nhân danh) xác lập và thực hiện.

2. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. .

3. Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự về bất động sản, động sản phải đăng ký (phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý ).

4. Từ đủ 18 tuổi, thể nhân được xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự mà pháp luật không cấm.
Kết luận:

– Pháp luật đất đai không quy định về độ tuổi được sang tên Sổ đỏ nhưng chỉ cần người đó có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất thì sẽ được cấp và được ghi tên vào Sổ đỏ. .
– Ngoài ra, pháp luật dân sự quy định về năng lực hành vi dân sự theo độ tuổi. Người chưa đủ 18 tuổi không được tự mình thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất mà phải được sự đồng ý của người đại diện (người chưa thành niên có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà,…) theo thừa kế, tặng cho, nếu người đại diện đồng ý , anh ta vẫn có quyền được đứng tên vào thời điểm thừa kế, tặng cho – kể cả khi anh ta chưa đủ 18 tuổi).

3. Mọi người cũng hỏi

  1. Một người 16 tuổi có được đứng tên trên sổ đỏ không?

Theo quy định pháp luật, một người 16 tuổi không đủ độ tuổi để đứng tên trên sổ đỏ. Thông thường, để được đăng ký và sở hữu tài sản trên sổ đỏ, người phải đạt đến độ tuổi trưởng thành, thường là từ 18 tuổi trở lên.

  1. Người dưới 18 tuổi có cách nào liên quan đến sổ đỏ?

Người dưới 18 tuổi không thể đứng tên trực tiếp trên sổ đỏ. Tuy nhiên, trong trường hợp tài sản được kế thừa từ người thân đã mất, người dưới 18 tuổi có thể trở thành người thừa kế và sổ đỏ sẽ được đăng ký tên người đại diện pháp luật của người chưa trưởng thành này.

  1. Khi đủ tuổi, người 16 tuổi có thể làm gì để liên quan đến sổ đỏ?

Người 16 tuổi có thể tham gia quá trình liên quan đến sổ đỏ như tham gia vào các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, hay cho thuê bất động sản. Tuy nhiên, quyền sở hữu và tên người đứng trên sổ đỏ sẽ thuộc về người đại diện pháp luật cho đến khi người đó đủ tuổi trưởng thành để đứng tên trực tiếp trên sổ đỏ.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật