Tiếp sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 trong 4 ngày liên tục.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Chính phủ đã đồng ý với phương án lễ Quốc khánh năm nay công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, cụ thể từ ngày 1 đến 4/9. Do ngày 2/9 trùng vào thứ Bảy nên người lao động được nghỉ bù thêm thứ Hai (4/9).

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy (2/9) và lựa chọn 1 trong 2 ngày thứ Sáu (1/9) hoặc Chủ nhật (3/9).

Nếu ngày nghỉ cuối tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo hướng dẫn trên của Bộ LĐ-TB&XH, dù chọn phương án nào, người sử dụng lao động cũng phải thông báo cho người lao động lịch nghỉ trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.