Mức xử phạt khi không tuân thủ đèn tín hiệu khi tham gia giao thông

Cơ sở pháp lý:

Luật giao thông đường bộ năm 2008;

Nghị định 100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 của Chính phủ quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 08 năm 2019 của Bộ giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Quy tắc chung khi không tuân thủ đèn tín hiệu khi tham gia giao thông

– Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

– Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn

Mức xử phạt khi không tuân thủ đèn tín hiệu khi tham gia giao thông

Khi ô tô phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông thì theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 của Chính phủ quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức xử phạt không chấp hành tín hiệu đèn giao thông được quy định như sau:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

  1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

…”

Bên cạnh đó điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 của Chính phủ quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt còn quy định như sau:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

  1. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 2; điểm h, điểm i khoản 3; khoản 4; điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với hành vi không chap hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có thể bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 khi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, ngoài ra có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng khi vi phạm.

Bên cạnh đó theo điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định

“Điều 9. Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

  1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn;

b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

d) Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;

đ) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

  1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.”

Như vậy đối với người đi bộ không chấp hành đèn tín hiệu sẽ bị xử phạt lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu gia lưu thông đường bộ với mức phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật