Mức hình phạt cao nhất của tội cướp tài sản

Nội dung câu hỏi:

Anh tôi năm nay 22 tuổi có 1 tiền án về tội cướp tài sản.  Nhưng vừa rồi, anh ấy lại tái phạm lại thực hiện hành vi cướp tài sản của người nước ngoài. Vậy xin hỏi luật sư mức án cao nhất mà anh ấy phải chịu là bao nhiêu năm?

 

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Thứ nhất : Về tình tiết đã từng có tiền án về tội cướp tài sản:

–  Căn cứ vào Điều 9 Bộ luật hình sự quy định :

Điều 9. Phân loại tội phạm

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây:
1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;
3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;
4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

–  Đối với tội cướp tài sản tại điều 168 Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.”Như vậy tội phạm này có thể được xếp vào tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

–  Căn cứ vào khoản 2 điều 53 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tái phạm nguy hiểm:

“a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.”

Như vậy, trường hợp của anh bạn ở đây là tái phạm nguy hiểm

Thứ hai : Về mức hình phạt cao nhất mà anh bạn phải chịu:

Theo như thông tin bạn cung cấp chúng tôi nhận định hành vi của anh bạn đã cấu thành tội cướp tài  sản được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;
d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;
g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;
c) Làm chết người;
d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

–  Căn cứ vào điều 52 Bộ luật hình sự quy định về các tình tiết tăng nặng thì cướp tài sản của người nước ngoài không được coi là một tình tiết tăng nặng và tái phạm nguy hiểm được coi là một tình tiết tăng nặng.

Do bạn không cung cấp thông tin về giá trị tài sản mà anh bạn cướp được của người nước ngoài. Nến chúng tôi chia ra làm các trường hợp sau:

–  Nếu như giá trị tài sản bị chiếm đoạt dưới 200 triệu đồng thì anh bạn sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm và mức cao nhất của khung hình phạt này là 15 năm tù, và đối với trường hợp này không được tính thêm vào 1 tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm tại điều 52 Bộ luật hình sự nữa.

–  Nếu như giá trị tài sản chiếm đoạt trên 200 triệu đồng thì anh bạn sẽ bị xử theo các khung hình phạt quy định tại điều 168 trên. Ngoài ra còn phải chịu về tình tiết tăng nặng tại điều 52 Bộ luật hình sự.

–  Ngoài ra anh bạn còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. ( khoản 5 điều 168 Bộ luật hình sự).

TÌM KIẾM TIN TỨC