Mẫu công văn hủy tờ khai – Hướng dẫn chi tiết 2023

Trong quá trình thực hiện làm tờ khai khó tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn. Khi tờ khai có những sai sót cần thực hiện công văn xin huỷ tờ khai. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về công văn huỷ tờ khai.

  1. Mẫu công văn xin huỷ tờ khai.
CÔNG TY ………..
———
Số : ……./………
CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
……..,ngày…….tháng…..năm……

CÔNG VĂN
(V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng….)

Kính gửiCHI CỤC THUẾ QUẬN…………………..

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………………………..

Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

Công ty …………………………. thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……………….. Vì vậy bằng công văn này, Công ty …………………………………… kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ………………………….. đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:
– Như trên:
– Lưu:…
Đại diện theo 

Trên đây là những thông tin về công văn xin huỷ tờ khai về thuế giá trị gia tăng mà Công ty Luật ACC gửi tới bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu được hỗ trợ về các dịch vụ pháp lý đừng ngân ngại liên lạc đến Công ty Luật ACC thông qua:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn