Mất sổ đỏ xin cấp lại như thế nào? (Cập nhật 2023)

Mất sổ đỏ không phải là hiếm, trường hợp này người dân được phép làm lại sổ đỏ. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục cấp lại Sổ đỏ phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thủ tục cấp lại Sổ đỏ khi bị mất như thế nào?

Mất sổ đỏ xin cấp lại như thế nào?

1. Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất sổ đỏ như thế nào?

Điểm k, khoản 1, mục 99 Luật đất đai 2013 quy định rõ, người sử dụng đất bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có thể xin cấp đổi, cấp lại.

Theo đó, căn cứ Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thủ tục cấp lại Sổ đỏ trong trường hợp bị mất như sau:

Bước 01: Khai báo mất Sổ đỏ

– Người sử dụng đất trực tiếp hoặc làm đơn khai báo mất Sổ đỏ với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

– Khi tiếp nhận vụ việc, Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai việc mất Sổ đỏ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, thời hạn niêm yết là 15 ngày.

Ghi chú:

– Trường hợp người sử dụng đất là tổ chức quốc gia, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì khi bị mất sổ đỏ thì những người sử dụng đất này phải công khai thông tin về quyền sử dụng đất. trên phương tiện truyền thông địa phương.

– Nếu người sử dụng đất thuộc đối tượng này thì có thể lấy ý kiến ​​của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất, trụ sở địa chính,… trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để đăng ký đất đai. Sổ đỏ trước khi xuất bản.

Bước 02: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại Sổ đỏ gồm các giấy tờ sau (căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT):

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân (hoặc giấy tờ chứng minh đã thực hiện đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất sổ đỏ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài,…)

– Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân còn thời hạn…

Bước 03: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Sổ đỏ

Căn cứ Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất có nhu cầu cấp lại Sổ đỏ có thể nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

Cách 1:

Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có nhà đất nếu có nhu cầu.

Cách 2:

Trường hợp không nộp tại UBND xã:

– Nếu địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

Nếu địa phương chưa tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 04: Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các công việc:

– Kiểm tra hồ sơ xin cấp lại Sổ đỏ;

– Thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính;

– Lập hồ sơ trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ bị mất và ký cấp lại sổ đỏ;

– Thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định pháp luật;

– Trả kết quả cho người sử dụng đất.

Bước 05: Nhận kết quả

2. Thời gian cấp lại Sổ đỏ là bao lâu?

Theo quy định tại điểm q khoản 2 điều 61 nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 01/2017/NĐ-CP:

q) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất trong thời hạn 10 ngày;

Như vậy, trong trường hợp mất Sổ đỏ thì thời hạn cấp lại Sổ đỏ không quá 10 ngày.

3. Chi phí đề nghị cấp lại Sổ đỏ

Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được trao quyền ban hành phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản phí thẩm định hồ sơ, điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuỳ theo quy mô, diện tích đất và tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương mà quy định mức nhuận bút cụ thể.

Trên đây là thủ tục cấp lại Sổ đỏ khi bị mất. Mọi vướng mắc liên quan đến trái đất, quý độc giả vui lòng liên hệ Luật ACC để được hỗ trợ và giải đáp cụ thể.