Ly hôn với người mất tích

Tôi quê ở Hà Tĩnh, vợ tôi bị bệnh tâm thần sau khi mất đi đứa con trai duy nhất, bảy năm trước vợ tôi đã bỏ nhà đi biệt tích, tôi đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ tìm kiếm vợ nhưng mãi cho tới nay tôi không hề có một thông tin gì về vợ của mình. Đến nay, tôi muốn lập gia đình và sinh con để có nơi nương tựa tuổi già vậy tôi có thể xin ly hôn với người vợ đã mất tích có được không?

 

Trong trường hợp này cần xem xét 2 vấn để là: Yêu cầu tuyên bố mất tích và yêu cầu ly hôn với người bị tuyên bố mất tích

Thứ nhất: Yêu cầu tuyên bố mất tích

Theo quy định tại Điều 64 Bộ Luật dân sự năm 2015 về Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó như sau:

Khi một người biệt tích sáu tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt quy định tại Điều 65 của Bộ luật này.

Tại Khoản 1 Điều 68 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về tuyên bố một người mất tích như sau: Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Trường hợp vợ của bạn đã bỏ nhà đi và bạn đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền đi tìm nhưng không có tin tức gì và đến nay thời gian đã là 7 năm. Chính vì vậy bạn hoàn toàn có làm đơn yêu cầu tòa án tuyên bố vợ bạn mất tích

 

Thứ hai: yêu cầu ly hôn với người bị tuyên bố mất tích

Theo Khoản 2 Điều 68 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau: Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Toà án giải quyết cho ly hôn.

Như vậy, sau khi Tòa án giải quyết xong việc tuyên bố vợ bạn mất tích thì bạn có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn của bạn và sau đó bạn đăng ký kết hôn với người khác theo thủ tục quy định tại Luật hộ tịch năm 2014 và nghị định 123/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác