Lương Gross là gì? Phân biệt lương gross và lương net

Lương gross là tổng số tiền mà một người lao động được hưởng trước khi trừ các khoản thuế, phí bảo hiểm xã hội và các khoản khấu trừ khác. Nó là số tiền được thỏa thuận và công bố trong hợp đồng lao động hoặc bản lương. Lương gross bao gồm cả phần lương cơ bản và các khoản phụ cấp, trợ cấp, thưởng và các khoản phụ thuộc khác mà người lao động được nhận. Tuy nhiên, số tiền thực tế mà người lao động nhận được sẽ ít hơn so với lương gross sau khi trừ các khoản phí và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

1. Lương Gross là gì?

Lương Gross được hiểu là tổng thu nhập người lao động được nhận bao gồm các khoản:

– Lương cơ bản

– Các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… trong đó có cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Người lao động nhận lương gross sẽ phải trích ra % tiền đóng các khoản bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH mức đóng bảo hiểm của người lao động được quy định như sau:

– Bảo hiểm xã hội: 8%

– Bảo hiểm y tế: 1,5%

– Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động sẽ là 89,5%.

2. Lương net là gì?

Lương net là tiền lương thực nhận mà người lao động được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ hết các loại khoản chi phí bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân.

Lương net được tính như sau:

Lương net = Lương gross  (BHXH + BHYT+BHTN) Thuế TNCN (nếu có)

 

3. NLĐ nên lựa chọn nhận lương gross hay lương net?

Việc lựa chọn nhận lương theo lương gross hay lương net không làm thay đổi mức thu nhập thực tế của người lao động. Tuy nhiên việc lựa chọn nhận lương gross và lương net sẽ tồn tại những ưu điểm và nhược điểm sau đây:

Lương Gross

Lương net

Ưu điểm

Người lao động có thể chủ động tính toán đối với mức lương thực nhận của mình Người lao động được nhận đúng số tiền đã thỏa thuận với người sử dụng lao động. Các khoản bảo hiểm, thuế TNCN sẽ do người sử dụng lao động tự trích ra và thanh toán.

Nhược điểm

Người lao động cần chủ động tính toán các khoản bảo hiểm mà mình đã đóng Các quyền lợi về bảo hiểm của người lao động có thể thấp hơn mức quy định vì người sử dụng lao động có quyền quyết định mức đóng trong trường hợp này

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác